Thành kính tưởng niệm 40 năm HT ân sư Thích Thiện Minh viên tịch

Thành kính tưởng niệm HT Thích Thiện Minh, Quyền Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Ân sư GĐPT Việt Nam, viên tịch 40 năm (16.9.Mậu Ngọ, 1978).

“Bác sĩ Lê Ðình Thám là cha đẻ của GÐPT, thì Hòa thượng là người cha nuôi dưỡng, giáo dục lớn khôn, mà suốt một dòng lịch sử 50 năm tại quê nhà, Gia Ðình Phật tử đã chung lưng với chư Tôn Ðức, để rồi cùng cưu mang tù tội, giam cầm qua bao chế độ”. (HT Thích Nguyên Siêu)

[contact-form][contact-field label=”Tên” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Thư điện tử” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Trang web” type=”url” /][contact-field label=”Tin nhắn” type=”textarea” /][/contact-form]

[contact-form][contact-field label=”Tên” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Thư điện tử” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Trang web” type=”url” /][contact-field label=”Tin nhắn” type=”textarea” /][/contact-form]

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức khai mạc Trại AnoMaNiLien-Tuyết Sơn

phuocthanh

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức đêm Văn nghệ cúng dường Phật Đản

phuocthanh

Khấp Báo

phuocthanh