Nhạc Karaoke: Tiếng Chim Ca – Vũ Đức Sao Biển

Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA – Tác giả: Vũ Đức Sao Biển – Hòa âm Giác An – Video karaoke: Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

Bình Yên

phuocthanh

CÔNG THẦN CỬA PHẬT (Vọng trung và Chánh trung)

Linh Nguyên

Phù hiệu kỷ niệm 50 năm thành lập BHD GĐPT Gia Định

phuocthanh