Hoan hôn

Khấp Báo

Khấp Báo

    Ban Hướng Dẫn Bình Thuận kính khấp báo ! Huynh trưởng Cấp Tấn GĐPTVN Nhật Hậu NGUYỄN QUỐC PHÚ Ủy viên Nghiên Huấn BHD Bình Thuận  SINH NĂM           :  1944 NGUYÊN QUÁN : Quảng Bình THƯỜNG TRÚ: Thôn 4, Xã Đức Hạnh, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận …

Xem chi tiết

Tân Xuân Khánh Chúc

Tân Xuân Khánh Chúc

NGƯỠNG CHÚC: – Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng – Ni chứng minh, cố vấn giáo hạnh: Giới đức mật tỏa, phạm hạnh cao xa Bủa lòng từ bi ra khắp tất cả KÍNH CHÚC: – Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam – Ban Hướng …

Xem chi tiết