Hoan hôn

Khấp Báo

Khấp Báo

    Ban Hướng Dẫn Bình Thuận kính khấp báo ! Huynh trưởng Cấp Tấn GĐPTVN Nhật Hậu NGUYỄN QUỐC PHÚ Ủy viên Nghiên Huấn BHD Bình Thuận  SINH NĂM           :  1944 NGUYÊN QUÁN : Quảng Bình THƯỜNG TRÚ: Thôn 4, Xã Đức Hạnh, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận …

Xem chi tiết

BHD GĐPT Bình Thuận thăm viếng Chư Tôn Đức

BHD GĐPT Bình Thuận thăm viếng Chư Tôn Đức

Sáng ngày 12/02/2015, phái đoàn Ban Hướng Dẫn Bình Thuận kết hợp cùng Ban Đại Diện GĐPT thị xã Lagi, do anh Tâm Minh PHẠM XUÂN HOÀNG làm trưởng đoàn, anh Minh Sử TRƯƠNG VĂN SANH tổng thư ký BHD kiêm trưởng BĐD, cùng các anh chị là thành viên …

Xem chi tiết

Tân Xuân Khánh Chúc

Tân Xuân Khánh Chúc

NGƯỠNG CHÚC: – Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng – Ni chứng minh, cố vấn giáo hạnh: Giới đức mật tỏa, phạm hạnh cao xa Bủa lòng từ bi ra khắp tất cả KÍNH CHÚC: – Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam – Ban Hướng …

Xem chi tiết

Lễ Khánh Tạ Lạc Thành Đoàn quán GĐPT Ngọc Mỹ

Lễ Khánh Tạ Lạc Thành Đoàn quán GĐPT Ngọc Mỹ

Nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ; nhờ ân đức cao cả của Thượng tọa Trụ trì tịnh xá Ngọc Mỹ – ân sư cố vấn giáo hạnh đã thương yêu bảo bọc, khuyến tấn; nhờ lòng hoan hỷ phát tâm trợ duyên của quý mạnh thường quân, quý Phật …

Xem chi tiết