BHD GĐPT Bình Thuận thăm viếng Chư Tôn Đức

Sáng ngày 12/02/2015, phái đoàn Ban Hướng Dẫn Bình Thuận kết hợp cùng Ban Đại Diện GĐPT thị xã Lagi, do anh Tâm Minh PHẠM XUÂN HOÀNG làm trưởng đoàn, anh Minh Sử TRƯƠNG VĂN SANH tổng thư ký BHD kiêm trưởng BĐD, cùng các anh chị là thành viên BHD và BĐD thăm viếng chúc mừng Chư Tôn Đức Ban Trị Sự và Chư Tôn Đức viện chủ – trụ trì các tự viện trong thị xa Lagi có đơn vị GĐPT sinh hoạt

Cũng trong thời gian này, các anh chị thành viên BHD tại mỗi trú xứ, kết hợp cùng BĐD GĐPT các huyện – thị: Đức Linh, Hàm Tân, Phan Thiết thăm viếng Chư Tôn Đức tại mỗi địa phương

Trước tình hình khó khăn ngoại tại, Chư Tôn Đức chưa hỗ trợ được BHD cũng như các BĐD trong các phật sự. Riêng các đơn vị GĐPT đang sinh hoạt tại mỗi tự viện, Chư Tôn Đức sẵn lòng quan tâm tạo nhiều thuận duyên để các sinh hoạt GĐPT được hạnh thông

VP/BHD GĐPT Bình Thuận

1

2

3

4

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Đức Khiêm Từ – Chúc Linh

ducquang

BHD GĐPT Đồng Nai Kính viếng

phuocthanh

BHD GĐPT Bình Định: cầu nguyện Vãng Sanh Cực Lạc

phuocthanh