Vạn Hạnh

Lễ Khai Mạc Trại Vạn Hạnh 7 GĐPT Việt Nam

Lễ Khai Mạc Trại Vạn Hạnh 7 GĐPT Việt Nam

Uy nghi bấy Liên đài Tịnh Độ! Trang nghiêm trước Tăng Bảo đại Hùng Vang núi rừng trại Vạn Hạnh reo vang Lời dũng trí tâm vị tha hỷ xả. Ngày 7.6.2013 Trại Vạn Hạnh 7 đã khai mạc tại quê hương của miền thùy dương cát trắng với đầy …

Xem chi tiết

Chương trình huấn luyện Huynh Trưởng Cấp III – Vạn Hạnh

Chương trình huấn luyện Huynh Trưởng Cấp III – Vạn Hạnh

 ( Theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 )   PHẦN I CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN HÀM THỤ Ôn tập các bộ kinh đã học. Đi sâu vào các bộ kinh. a.  Kinh Thắng Man: –   Thập đại thọ: Đạo đức phụ nữ trong xã hội hiện tại. –   Quy …

Xem chi tiết