Vạn Hạnh

Lễ Khai Mạc Trại Vạn Hạnh 7 GĐPT Việt Nam

Lễ Khai Mạc Trại Vạn Hạnh 7 GĐPT Việt Nam

Uy nghi bấy Liên đài Tịnh Độ! Trang nghiêm trước Tăng Bảo đại Hùng Vang núi rừng trại Vạn Hạnh reo vang Lời dũng trí tâm vị tha hỷ xả. Ngày 7.6.2013 Trại Vạn Hạnh 7 đã khai mạc tại quê hương của miền thùy dương cát trắng với đầy …

Xem chi tiết

Trại Ca Vạn Hạnh – Như Vinh

Trại Ca Vạn Hạnh – Như Vinh

Theo đề nghị của Khối hành chánh BQT Vạn Hạnh 7 Văn Nghệ ký âm và phổ biến bài Trại Ca này đến Quý AC trại sinh – Yêu cầu các Chúng sẽ tập hát trước khi vào Trại cho thuộc lời,  sẽ được Ban Văn Nghệ hướng dẫn để …

Xem chi tiết