TRẠI VẠN HẠNH VIII – TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM – NĂM 2022

Bằng chất liệu của Bồ-đề tâm, Bồ-đề nguyện và Bồ-đề hạnh mà các thế hệ Huynh trưởng GĐPT Việt Nam tiếp nối bản hoài của tiền nhân, lập nguyện thọ huấn tại các hóa thành Lộc Uyển, A Dục, Huyền Trang, Vạn Hạnh, truyền trao cho nhau ngọn đèn vô tận để gìn giữ lý tưởng truyền thống nhà Lam, nguyện góp phần xương minh Phật pháp, phụng sự Dân tộc, Nhân sinh với chất liệu Bi – Trí – Dũng.

Quy chế Huynh trưởng GĐPTVN được hình thành từ năm 1955 tại Đại hội Huynh trưởng toàn quốc kỳ 3, được tu chỉnh qua các kỳ Đại hội Huynh trưởng toàn quốc kế tiếp, nhằm để thăng tiến Tổ chức trên tinh thần thăng tiến Huynh trưởng. Trong đó việc huấn luyện Huynh trưởng được xác định để thống nhất tư tưởng, ý chí, hành động của Huynh trưởng.

Tiếp nối truyền thống của Tổ chức và thành tựu Phật sự các Trại Huấn luyện Huynh trưởng Vạn Hạnh trước đây, nay nhân duyên hội đủ, BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam kiến lập Trại trường Trại Huấn luyện Huynh trưởng cấp III Vạn Hạnh VIII – năm 2022.

GIAI ĐOẠN 1 – Khai mạc Trại – vào các ngày 2, 3, 4 /09/2022, tại Tu viện Toàn Giác, Đồng Nai.

HTr cấp Dũng Như Vinh Nguyễn Văn Xứng, tác giả bài “Trại Ca Vạn Hạnh” trực tiếp hướng dẫn Trại sinh ôn tập Trại ca.

LỄ KHAI MẠC TRẠI

Sáng ngày 02/9/2022, Lễ khai mạc Trại cử hành trang nghiêm dưới sự chứng minh của Hòa thượng đạo hiệu thượng Minh hạ Nghĩa, Phó Thượng Thủ Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, Viện chủ Tu viện Toàn Giác; Thượng tọa đạo hiệu thượng Nhuận hạ Châu, Phó Tổng Thư ký Ban thường trực Hội đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam; cùng sự quang lâm của Chư tôn đức Tăng trú xứ Tu viện Toàn Giác.

HTr cấp Dũng Nguyên Hoành Lê Văn San, Phó Trưởng ban điều hành BHD Trung ương GĐPT Việt Nam thân lâm chủ tọa; hiệp cùng sự hiện diện của quý HTr cấp Dũng, quý HTr thành viên BHD Trung ương GĐPT Việt Nam; quý HTr đại diện các BHD Quảng Đức-Sài Gòn, Gia Định, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Biên Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi… Thành phần Ban Quản Trại và Hội đồng Giảng huấn gồm 11 HTr; quý HTr yểm trợ Y tế, ẩm thực cho Trại; cùng 95/96 HTr Trại sinh.

Chư tôn đức Niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, hướng dẫn đạo tràng trì tụng bài kệ tựa Thủ Lăng Nghiêm.

Nghi thức thượng kỳ hiệu Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Giới thiệu Chư tôn đức chứng minh, Quan khách tham dự

Tuyên đọc Quyết định thành lập Ban Quản Trại, Hội đồng Giảng huấn

Từ trái qua: Trại phó Điều hành: HTr Đạt Thịnh; Trại trưởng: HTr Nguyên Hạnh; Trại phó Huấn luyện: HTr Diệu Quang

HTr Phó Trưởng ban điều hành BHD Trung ương trao Quyết định và còi lệnh cho HTr Trại trưởng Trại Vạn Hạnh VIII

Toàn thể thành viên Ban Quản Trại và Khối Giảng huấn 

HTr Trại trưởng tuyên Diễn văn khai mạc Trại

Gắn phù hiệu lưu niệm Trại lên Chư tôn đức và Quan khách

Hội đồng Trại sinh nhiệm kỳ 1

HTr Phó Trưởng ban Điều hành BHD Trung ương Huấn từ sách tấn.

Hòa thượng chứng minh ban Giáo từ

THUYẾT GIẢNG CÁC ĐỀ TÀI TRONG CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN GIAI ĐOẠN 1

Thượng tọa Nhuận Châu thuyết giảng đề tài “VẠN HẠNH THIỀN SƯ”

HTr Diệu Quang truyền đạt đề tài “TINH THẦN TRẠI VẠN HẠNH”

HTr Đạt Thịnh truyền đạt đề tài “TRẠI TRƯỜNG”

HTr Nguyên Hoành truyền đạt đề tài SỨ MỆNH HUYNH TRƯỞNG”

Hòa thượng Minh Tâm thuyết giảng đề tài “TINH THẦN TÙY DUYÊN BẤT BIẾN”

HTr Nguyên Lễ truyền đạt đề tài “NGƯỜI LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC GĐPT VIỆT NAM”

Thượng tọa Thông Phổ thuyết giảng đề tài “THIỀN TRONG ĐỜI SỐNG HUYNH TRƯỞNG”

HTr Nguyên Hạnh truyền đạt đề tài “CƯƠNG YẾU ĐIỀU HÀNH VÀ TỔ CHỨC GĐPTVN”

HTr Đức Quảng truyền đạt đề tài “TÍNH CHẤT VĂN NGHỆ TRONG GĐPT”

******

VUI QUANH ĐÈN

Đúc kết Giai đoạn 1

Suy cử Hội đồng Trại sinh Nhiệm kỳ Giai đoạn 2

******

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỌ HUẤN GIAI ĐOẠN 2

(từ ngày 05/09 cho đến ngày 11/11/2022) – Hội học tại địa phương.

Trong thời gian này, dưới sự trợ duyên của Ban Quản Trại (trực tiếp là Huynh trưởng phụ trách tại các Miền) và Hội đồng Giảng huấn, công tác huấn luyện được tiếp tục duy trì dưới sự điều hành của HĐTS và các BĐH Liên chúng. Theo chương trình Huấn luyện đã quy định, tại các địa phương tổ chức thực hiện 02 kỳ tập trung thọ huấn và hội luận của mỗi Liên chúng với thời lượng 1 kỳ tập trung trong thời gian 36 giờ, 1 kỳ tập trung trong thời gian 12 giờ.

 LIÊN CHÚNG CỔ PHÁP – ĐÌNH BẢNG – QUỲNH LÂM (kết nối Đợt 1)

LIÊN CHÚNG ĐÌNH BẢNG – QUỲNH LÂM (Đợt 2)

LIÊN CHÚNG CỔ PHÁP (Đợt 2)

LIÊN CHÚNG THIÊN TÂM

LIÊN CHÚNG LỤC TỔ

******

GIAI ĐOẠN 3

Vào các ngày 12, 13.11.2022, tại chùa Vạn Thông (Bà Rịa Vũng Tàu). Trại Vạn Hạnh VIII tiếp tục chương trình huấn luyện tại Trại trường và kiến lập Tịnh nghiệp đạo tràng Bát quan trai trong 24 giờ.

Đạo tràng giới tử thành kính cung nghinh Hòa thượng đạo hiệu Thích Nhuận Thiền, thành viên Ban thường trực Hội đồng Giáo Giới GĐPTVN đăng lâm Giới sư truyền trao Bát quan trai giới.

Thượng tọa Thích Nguyên Hiền thuyết giảng đề tài “Nhân sinh quan – vũ trụ quan Phật giáo”.

Nhân duyên lớn cho toàn thể Trại sinh Vạn Hạnh VIII khi được cung đón Hòa thượng đạo hiệu Thích Tâm Nguyên, Viện chủ chùa Chánh Thiên, Thành viên Hội đồng Giáo Giới GĐPTVN đến thăm và tặng quà cho Trại. Thầy cũng đã hướng dẫn cho giới tử nghi thức quá đường.

HTr Diệu Lãng Nguyễn Thị Nguyệt truyền đạt đề tài “Tại Huấn luyện”.

Hội luận các đề tài “Chức năng, quyền hạn của các Ủy viên BHD”, “Người Huynh trưởng với tinh thần thân cận xứ”, “Tổ chức GĐPTVN với Hoạt động xã hội”.

Công phu sáng (ngày 13.11.2022)

Hòa thượng Giới sư lâm nghi Xả giới Bát quan trai  

Lễ trại – Câu chuyện đầu ngày.

Thượng tọa Thích Nhuận Châu thuyết giảng đề tài “Ngôn ngữ trong kinh điển đức Phật”; hướng dẫn Trại sinh thực hiện Luận văn kết khóa.

Trao thưởng “Đố vui Trại Vạn Hạnh VIII” trong giai đoạn 2

HTr Quảng Bình Nguyễn Thanh Lân truyền đạt đề tài “Trại họp bạn”

Đúc kết giai đoạn 3, triển khai chương trình giai đoạn 4.

ĐANG TIẾP TỤC CẬP NHẬT

Bài khác nên xem

GĐPT Cam Ranh: Hội nghị Tổng kết Phật sự giữa nhiệm kỳ 2020 – 2024

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Bình Định tổ chức Lễ Hiệp Kỵ năm Giáp Ngọ. PL 2558

phuocthanh

Ngành Nữ GĐPT Việt Nam họp mặt Huynh trưởng đầu Ngành năm 2020

nhuanphap