Hội nghị Hội đồng Huynh trưởng cấp Tín GĐPT Cam Ranh – nhiệm kỳ 2020 – 2024

Vào lúc 8 giờ ngày 01.11.2020, Hội đồng Huynh trưởng (HĐHTr) cấp Tín Gia Đình Phật Tử (GĐPT) Cam Ranh tổ chức Hội nghị Tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2020; vạch định đường hướng sinh hoạt và suy cử tân Ban Điều hành HĐHTr cấp Tín nhiệm kỳ 2020 – 2024. Hiện diện tại hội nghị có 31/52 Huynh trưởng (HTr) cấp Tín đang sinh hoạt tại các Đơn vị GĐPT trực thuộc Ban Hướng dẫn (BHD) GĐPT Cam Ranh. Vắng mặt 21 HTr vì bệnh duyên và những lý do chính đáng khác. HTr cấp Tấn Minh Thiền Phạm Bá Quyết, Trưởng ban BHD  kiêm Chủ tịch Ủy ban Quản trị Huynh trưởng (UBQTHTr) GĐPT Cam Ranh thân lâm chủ tọa hội nghị; cùng sự tham dự của các thành viên UBQTHTr: HTr cấp Tấn Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang, HTr cấp Tấn Quảng Đạo Nguyễn Văn Nức.

Sau nghi thức lễ hành chánh trong GĐPT; HTr Quảng Tu Huỳnh Văn Tiến, Trưởng ban Ban Điều hành HĐHTr cấp Tín NK 2016-2020 tuyên đọc diễn văn khai mạc hội nghị. Tiếp đó, hội nghị triển khai nội dung của chương trình nghị sự. HTr Quảng Nhu Nguyễn Mạnh Cường đọc “Dự thảo Báo cáo tổng kết sinh hoạt Phật sự NK 2016-2020; Dự thảo Đường hướng sinh hoạt Phật sự NK 2020-2024”. Các HTr đại biểu đã thảo luận, góp ý kiến cho các nội dung nêu trên. Hội nghị đã nhất quán “Đường hướng sinh hoạt Phật sự  NK 2020-2024” gồm các tiêu điểm như sau:

 • HTr cấp Tín chấp hành mọi sự điều động của BHD.
 • Mỗi năm sinh hoạt định kỳ HĐHTr cấp Tín ít nhất 03 lần.
 • Sách tấn HTr cấp Tín tinh tấn tu học; tích cực sinh hoạt và tham gia các công tác Phật sự của BHD và của Đơn vị sở tại.
 • Trao đổi thông tin sinh hoạt của các đơn vị, kinh nghiệm điều hành.
 • Đề đạt những góp ý, kiến nghị quan trọng lên BHD.
 • Tương trợ cho HTr cấp Tín khi bệnh đau, gặp sự cố, điều kiện khó khăn.

Sau khi Ban Điều hành HĐHTr cấp Tín NK 2016-2020 tuyên bố mãn nhiệm. Hội nghị đã suy cử thành phần nhân sự tân Ban Điều hành HĐHTr cấp Tín NK 2020-2024, gồm những HTr cấp Tín:

 • Trưởng ban Ban Điều hành: HTr Quảng Tu Huỳnh Văn Tiến
 • Phó ban                               : HTr Chúc Đại Nguyễn Hồng Hải
 • Phó ban                               : HTr Ngọc Hạnh Nguyễn Thị Ánh
 • Thư ký                                : HTr Diệu Vân Ngô Thị Xuân Hương
 • Thủ quỹ                              : HTr Từ Ngọc Nguyễn Thị Mẫn
 • Ủy viên                               : HTr Đồng Sanh Đào Văn Lộc
 • Ủy viên                               : HTr Chúc Gia Lê Đình Cư
 • Ủy viên                               : HTr Nhuận Dũng Diệp Thế Kiệt
 • Ủy viên                               : HTr Huệ Yến Lê Thị Vân

Toàn thể thành viên tân Ban Điều hành trình diện trước hội nghị và phát nguyện nhận lãnh nhiệm vụ: “Nguyện trung kiên với Mục đích, Lý tưởng, Nội quy và Quy chế HTr của Tổ chức GĐPT Việt Nam. Nguyện dấn thân phục vụ, tô bồi GĐPT Cam Ranh và Đơn vị trú xứ phát triển vững mạnh. Nguyện điều hành việc sinh hoạt của HĐHTr cấp Tín đi đúng đường hướng; sách tấn HTr cấp Tín trong trách nhiệm tham mưu cho Ban Huynh trưởng Đơn vị và góp ý với BHD trong các công tác Phật sự”.

Thay mặt BHD và UBQTHTr GĐPT Cam Ranh, HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết công nhận thành phần tân Ban Điều hành HĐHTr cấp Tín NK 2020-2024, huấn thị sách tấn HTr cấp Tín trực thuộc UBQTHTr GĐPT Cam Ranh phải luôn ghi nhớ lời phát nguyện trước Tam Bảo khi thọ nhận cấp; thực thi bổn phận, trách nhiệm của người HTr cấp Tín đúng theo Nội quy GĐPT Việt Nam và Quy chế HTr GĐPT Việt Nam.

Thay mặt Ban Điều hành HĐHTr cấp Tín, HTr Chúc Đại Nguyễn Hồng Hải tuyên đọc diễn văn bế mạc hội nghị. Toàn thể hội chúng trang nghiêm đồng tụng Tứ Hoằng Thệ Nguyện, Hồi Hướng công đức. Vòng tròn Dây Thân Ái kết chặt, hội nghị HTr cấp Tín GĐPT Cam Ranh thành tựu viên mãn lúc 11 giờ cùng ngày.

Bản tin và hình ảnh: Nhật Trường – Lê Đức Thọ

(wwwgdptcamranh.net)

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là IvcQgBSc1fLdkUw7FC9V3Yl9pKqSovaSCMFFRCv-6fW6RPn0jlw9vlAinyGlgPTYkZ6VQyT-Z8Ij1PN3A-mVHZkR3zSYlbc2p59JjV3XLFtdtY0FvaOhOSMX064eQAqwrdar96WZJUp6DgX89DXdwmD28ljtWDB1_H3qVLhIkla4BefLiFcj4rg32RRNY69fICipvIvN30YRvF-NoK-HKAp62yvA8E6G5I2N-xVuIcfHzLv0UX06CKSG-zKtEtnSYfPIzQNijLGPfIkyNGWi_6_bxZ6bauu0wtqhGUhBjIFSoLBLDilNUTyU8lYsMMA69MS7xmUAng5FnOkuKwOvZjN4Tic58DstcUpfdyqa6V4stxuU_UGUm_GY7qMVXfZKq2Bs0a8Peucp_WlcDVPhRAmVG7kEkZ_e-9QPyXyYpMS4j35aZj0plIvPDrJ6DC18RmQtGDIt47_k71gG_pBdL96KYfXIXbK0ZHacbAmBrs5KumQn8CvKFtmDVShtLF0yWz65zfHm8ripFP7-CPzaLj34vyn4oI1-_Bv-QV2TnZe0gn5ls_ym1rNcwmmvt8I-laFvI56tOuXiT3wzTlvkEhLGNyh9ijrMuQrFBj1QFmuGtYdnvrSp43CYVtHepL2jJXLudkm8L90ftrkxLTroQl_43vGupOYQV3nuCjoyLjLTAyqG3e7NG6PRZNFX=w1111-h625-no

Bài khác nên xem

Khẩn Báo

phuocthanh

Lễ tưởng niệm Hòa thượng ân sư thượng Tâm hạ Thanh

Cung An Chức Sự – Ban Tổ Chức – Chương trình tang lễ Cố Huynh trưởng cấp Dũng TÂM KIỂM-BẠCH HOA MAI

Huệ Quang GĐPTVN