Lá thư Trưởng Ban

Áo Lam


SỰ IM LẶNG HÙNG TRÁNG

         Anh Chị Em Lam viên thân thương.

         Chúng ta đã im lặng suốt 36 năm qua như lời dạy của chư Phật. “ Im lặng như chánh pháp ”. Im lặng đẹp thanh thoát, sự tĩnh lặng an bình, toát lên sự nhẫn nhẫn tự nhiên như đất. Sự im lặng của Tổ Đạt Ma chín năm nhìn vách, không khuất phục trước uy oai của vị hoàng đế tối thượng, với phước đức bao trùm qua việc dựng chùa to, nuôi Tăng nhiều kể bằng con số lớn dưới triều Lương Võ Đế. Đó là sự im lặng hóa giải chướng duyên. Sự tỉnh lặng của một nghìn hai trăm năm mươi vị khất sĩ trong vườn Cấp Cô Độc chuyển hóa tâm vua A Xà Thế nước Ma Kiệt Đà đó là sự im lặng thanh tịnh, giải thoát tịch mặc vô ngôn. Có những sự im lặng dài ẩn nhẫn, để không làm chao động Tăng thân, sứt mẻ Tăng chúng. Mười năm qua Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất im lặng trong Trí Bát Nhã tịch tịnh. Gia Đình Phật Tử Việt Nam được ân hưởng mặc khải, im lặng hùng tráng, trang nghiêm tự thân, kiện toàn tổ chức, hộ pháp hành thâm. Cố nhiên cây muốn lặng mà gió không ngừng, chướng duyên nội-ngoại trùng trùng vây bủa làm chao đảo một số Huynh trưởng, tưởng mình gốc to vững chắc, hóa ra không kiên nhẫn được để trụ dòng, đứng vững trên đôi chân của mình đã buông thả xuôi theo dòng thế tục, tự mình tháo tay ra khỏi vòng dây thân ái, trôi theo dòng danh lợi, may mà chỉ là số ít thật đáng thương thay!

         Một số khác trẻ người hăng tiết vẫn chưa ngộ ra cái im lặng, đã hùa theo dư luận, nghi hoặc theo tin đồn, xin góp ý vấn nan đủ điều. Việc này làm kinh động đến Chư tôn Cố vấn, quý Ngài dạy : “Phật sự tùy nghi, vô thi bất khả”. Thế là tùy nghi, tạo bất khả thành khả thi. BHD Trung Ương triệu tập Hội nghị Huynh trưởng GĐPT VN bao gồm Cấp Dũng – Cấp Tấn – Thường Vụ BHD các Tỉnh Thị vào ngày 31.12.2006 đã giải nghi và đi vào Nghị quyết: “Nói năng như chánh pháp”, không ta thán, không phê phán, không đã kích, nói lời từ ái yêu thương, dùng chất liệu Từ bi – Hỹ xả để gắn kết tình lam. Ai vì nghiệp chứơng nặng nề, quay lưng không khuyến tấn được, thì cứ dựa theo Nội quy – Quy chế – ba lần yết ma không chịu phát lồ sám hối, thế là “Vô thi bất khả” ; đành im lặng “mặc tẩn”.

         Không phải chỉ ở trong nước mà trên thế giới với “Phật sự tùy nghi” đã kết hợp được áo lam từ năm châu bốn bể về câu hội tại BangKok (Thái Lan) từ ngày 06 đến ngày 11.10.2008. Với tình lam kết chặt, khai thông truyền thống. Vâng! đã là “Phật tử tùy nghi” thì làm sao cầu toàn, vẫn còn nghi tâm đâu đó, cầu Phật gia hộ tổ chức có lúc vẹn toàn và chính Đại hội cũng đã đồng thuận, đồng lòng, đồng quan điểm. Qua tinh thần nghị quyết không đối đầu, không đối kháng, bảo ban, sách tấn nhau tu học, đồng tình với nhau im lặng chịu chung cùng giáo hội mẹ.

         Cho đến hôm nay Trang Nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam, Trang báo điện tử ra đời với mục đích: “Thông tin Phật sự, Tu học Phật pháp, trau dồi nâng cao kiến thức và khả năng qua các bộ môn Văn nghệ, Hoạt động thanh niên, Hoạt động xã hội, làm kho tư liệu cho mai sau trong nội bộ GĐPT, Phương tiện tải đạo vào cuộc sống (dĩ văn tải đạo), đồng thời làm giàu tư liệu hỗ tương cho Trang Nhà GĐPT Việt Nam trên thế giới.” Do đó cần nuôi dưỡng bằng sự chung tay góp sức, trí huệ của cả tập thể, bằng chất liệu Bi – Trí – Dũng trong khẩu hiệu “ Tinh Tấn ”.

         Xin đừng một ai dù vô tình hay cố ý làm vẫn đục, gây hiểu lầm giảm mất ý nghĩa Tinh Tấn của tổ chức GĐPT Việt Nam. Cẩn trọng, hãy trải lòng mình để gởi tặng tri âm.

         Kính chào tinh tấn.

Nguyên Tín – Nguyễn Châu.