Chân cứng

Luật đi đường – Một số biển báo hiệu đường bộ phổ biến

Luật đi đường – Một số biển báo hiệu đường bộ phổ biến

  ( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Chân Cứng do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )   I. Chuẩn bị : Hình vẽ hay tờ rơi in sẵn các biển báo đường bộ phổ biến. II. Giờ học : …

Xem chi tiết

Thường thức : Nhóm lửa – Nấu nước – Pha trà – Rửa chén, ly, tách

Thường thức : Nhóm lửa – Nấu nước – Pha trà – Rửa chén, ly, tách

  ( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Chân Cứng do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )   A. NHÓM LỬA : 1.  Chuẩn bị : –   Than, củi đã chẻ, đồ mồi ( giấy, lá khô, củi vụn…) hột …

Xem chi tiết