Chân cứng

Viết thư – Gửi thư

Viết thư – Gửi thư

  ( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Chân Cứng do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )   A. VIẾT THƯ : 1.  Mục đích : –   Trao đổi tin tức, bộc lộ tình cảm, bày tỏ ý kiến, suy …

Xem chi tiết

Bổn phận đối với xã hội

Bổn phận đối với xã hội

  ( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Chân Cứng do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )   I. EM NGHE : Con người là tế bào của cộng đồng xã hội. Nói đến xã hội ta liên tưởng ngay …

Xem chi tiết

Trách nhiệm đối với Đàn

Trách nhiệm đối với Đàn

  ( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Chân Cứng do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )   I. EM NGHE : Học bậc Chân Cứng nghĩa là em đã qua 2 năm ở Oanh Vũ, có thể em đã …

Xem chi tiết