Trang chủ / Tu học / Đoàn sinh / Ngành Đồng / Chân cứng / Bậc Chân Cứng: Chiếc Cầu Muôn Thuở (song ngữ)

Bậc Chân Cứng: Chiếc Cầu Muôn Thuở (song ngữ)

Nhằm hỗ trợ cho các em tham khảo các từ ngữ , cú pháp Phật Giáo bằng tiếng Anh:

Tài liệu tu học BHD GĐPT VN/ Hoa Kỳ

Ý kiến

Bài khác nên xem

GĐPT Ninh Hòa (Khánh Hòa) tổ chức tu Bát quan trai và tu học bậc Kiên, Trì, Định đợt 1 năm 2017

GĐPT Ninh Hòa (Khánh Hòa) tổ chức tu Bát quan trai và tu học bậc Kiên, Trì, Định đợt 1 năm 2017

Sáng nay ngày16/4/2017 BĐD GĐPT TX NINH HÒA tổ chức tu Bát quan trai và …