Trang chủ / Phật Pháp / Phật Pháp tổng quan

Phật Pháp tổng quan

Ta là bậc tôn quý ở đời – Quảng Tánh

Ta là bậc tôn quý ở đời – Quảng Tánh

Có thể một lời mà vô lượng nghĩa nên mỗi người hiểu một cách khác nhau. Riêng người có tâm ý đơn giản thì hiểu một cách giản đơn rằng, Ngài nói “Ta là bậc tôn quý ở đời”. Có lẽ cụm từ “độc tôn” đã khiến cho nhiều người …

Xem chi tiết

Ý Nghĩa Phật Đản Sanh

Ý Nghĩa Phật Đản Sanh

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Kính thưa quí vị, Chúng ta kỷ niệm đại lễ Phật Đản, tức là chúng ta làm lễ kỷ niệm ngày ra đời của Đấng Thích Ca Mâu Ni, Đức từ phụ của chúng ta. Ngày ra đời của Đức Phật …

Xem chi tiết

Đức Phật nhập Niết Bàn

Đức Phật nhập Niết Bàn

ĐỨC PHẬT NHẬP NIẾT-BÀN  Toàn Không (Trường A-Hàm, quyển 1, từ trang 119 đến 234) Sau khi đức Phật độ cho Bà-la-môn Tỳ-sa đà-La gần Trúc-Lâm, Ngài dặn Tôn-giả A-nan-Đà là Thị-giả của Ngài rằng: “Sau khi Ta diệt độ nhập Niết-Bàn, hãy tự thắp đuốc lên mà đi; thắp lên …

Xem chi tiết

Chiếc bình bát của Đức Phật giờ ở đâu?

Chiếc bình bát của Đức Phật giờ ở đâu?

Đầu tháng 5-2014, một nhóm các quan chức của Cơ quan Khảo cổ Ấn Độ (ASI) đến Kabul để chính thức kiểm tra xem liệu di tích khổng lồ được lưu giữ trong Bảo tàng Quốc gia Kabul thực sự là ‘chiếc bát khất thực’ mà Đức Phật đã sử …

Xem chi tiết