Nội Lệ Trang Nhà

Áo Lam

Nội lệ trang nhà GĐT Việt Nam

Trang Nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam là Tờ báo trực tuyến đầu tiên. Việc xây dựng Nội lệ Trang Nhà với một lý do duy nhất nhằm thực hiện cho kỳ được mục đích của Trang nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Mục đích Trang Nhà:

 • Rèn luyện cho Huynh Trưởng các Cấp về mục đích, lý tưởng, lập trường kiên định.
 • Cập nhật hóa và phổ biến các tài liệu Tu học, Huấn luyện bao gồm : Phật Pháp, Hoạt động thanh niên, Văn nghệ, Hoạt động xã hội.
 • Thông tin về đường lối, tin tức sinh hoạt trong nội bộ GĐPT VN và các Châu Lục.
 • Giáo dục về truyền thống, tôn vinh những Huynh Trưởng trưởng thượng đã trọn đời hy sinh cho màu Lam thân yêu.
 • Cập nhật kiến thức khoa học và công nghệ cho Đoàn viên GĐPT VN, đặc biệt là trong hàng ngũ Huynh Trưởng.
 • Lưu trử dữ liệu GĐPT Việt Nam  một cách lâu dài.

Nội dung bài viết:

 1. Những bài viết dựa trên nền tảng giáo lý Đạo Phật làm căn bản.
 2. Bài viết phải đi đúng đường lối chủ trương của BHD TƯ GĐPT Việt Nam và mục đích xây dựng Trang nhà.
 3. Không đề cập và luận bàn về chính trị, thời sự mang tính chất nhạy cảm, khích bác các tôn giáo khác.
 4. Không vi phạm Nội quy – Quy Chế GĐPT Việt Nam. vi phạm pháp luật hiện hành.
 5. Không được công kích, mạ lị, bôi nhọ nhắm vào một cá nhân hay một đoàn thể.
 6. Bài viết hoặc hình ảnh không đi ngược lại thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.
 7. Những bài viết nội dung có giá trị nhưng câu văn chưa hoàn chỉnh về cú pháp hoặc văn phạm thì ban Biên Tập có quyền nhuận sắc lại và thông báo cho tác giả sau.

Những bài viết sẽ tạm không đăng:

Những bài viết vi phạm Nội lệ trang nhà hoặc mang tính chất nhạy cảm sẽ tạm không đăng. Ban biên tập sẽ đệ trình Trưởng Ban Điều Hành Trang Nhà xin ý kiến.

 Qui định gởi bài:

 1. Bài viết gởi về theo định dạng Unicode, phông Arial hoặc Times New Roman cỡ chữ 12.
 2. Bài viết phải có tên, pháp danh, địa chỉ thật để tiện liên lạc khi cần thiết.
 3. Khi các bài sưu tầm gởi nguyên bản về đăng phải được sự đồng ý của chính tác giả.
 4. Các bài viết hoặc sưu tầm có sử dụng nguồn trích dẫn phải ghi chú rõ ràng để độc giả tiện tra cứu.
 5. Quy định gởi hình:

a. Kích thước 600×800 dùng Winrar để nén và gởi về.

b. Hoặc gởi link ảnh (Picasa hoặc Upanh ).

6. Quy định gởi phim:

a. Vui lòng Upload lên Youtube

b. Sau đó gửi link video về cho BBT

Ban Điều Hành – Ban Biên Tập