BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức thi vượt bậc các bậc học HTr năm 2013

Trong hai ngày 29.12.2013, tại Chùa Khánh Phước và ngày 05.01.2014, tại Chùa Hòa Thành, BHD.GĐPT Cam Ranh đã tổ chức kỳ thi khảo sát vượt bậc các bậc học trường kỳ của Huynh Trưởng năm học 2013. Các bậc Kiên, Trì, Định với 44 HTr hội đủ điều kiện dự thi. Riêng bậc Lực có 21 HTr, trong đó thi tại địa phương 17 HTr (năm thứ 1, 2 và 4); 04 HTr học viên bậc Lực năm thứ 5 thi tại Hội đồng Phan Rang (miền Liễu Quán).

Chiều ngày 05.01.2013, BHD cũng đã tổ chức thi vượt bậc các bậc Tung bay, Chánh thiện tại 2 trung tâm Tịnh xá Ngọc Mỹ và chùa Pháp Vân.

Kỳ thi đã diễn tiến nghiêm túc và thành tựu tốt đẹp.

HÌNH ẢNH THI VƯỢT BẬC CÁC BẬC KIÊN – TRÌ – ĐỊNH NGÀY 29.12.2013

 HÌNH ẢNH THI VƯỢT BẬC CÁC BẬC LỰC NGÀY 05.01.2014

 

CTV Trang nhà tại Cam Ranh

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức tổng kết và trao chứng chỉ kết khóa Bậc kiên 14 năm 2014.

phuocthanh

Nghi thức Cúng dường Lễ Phật đản PL 2565

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Đồng Nai khai khóa bậc học năm 2019

Huệ Quang GĐPTVN