Hội đồng thi Cam Ranh: Kỳ thi kết khóa Bậc Lực, niên khóa 2017

Tuân hành  chỉ đạo của BHD.Trung ương GĐPT Việt Nam. Cùng thời điểm với các Hội đồng thi bậc Lực trên toàn quốc. Đúng 7 giờ ngày 21.01.2018, tại chùa Bảo Hải, BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức việc Giám thị kỳ thi kết khóa năm tu học 2017 cho Huynh trưởng học viên bậc Lực trực thuộc quản hạt.

Thành phần Hội đồng Giám thị do HTr cấp Tấn Nguyên Bình – Lưu Xự (Ủy viên Nghiên huấn BHD.GĐPT Cam Ranh) làm chủ tịch; cùng với các  thành viên: HTr cấp Tấn Quảng Đạo Nguyễn Văn Nức – Phó Chủ tịch, HTr cấp Tín Nguyên Niệm Nguyễn Văn Cường – Thư ký; Các Giám thị: HTr cấp Tấn Tâm Thông Trần Văn Hữu, HTr cấp Tín Nguyên Hiện Phạm Xuân Ẩn, HTr cấp Tín Nhuận Thủy Nguyễn Thị Tịnh.

Tham dự có 19/22 thí sinh đủ điều kiện dự thi bậc Lực các khóa.từ năm thứ I đến năm thứ V.

HTr cấp Tấn Minh Thiền Phạm Bá Quyết, Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh,chủ tọa lễ khai mạc. HTr cấp Tấn Nguyên Lân Nguyễn Thị Kiều Hạnh, thành viên BĐD.BHD Trung ương tại miền Liễu Quán, được BHD Trung ương suy cử về Giám sát kỳ thi. Cùng sự tham dự của HTr cấp Tấn Nguyên Thọ Trần Nguyện (Chánh chủ khảo Hội đồng Khảo thí), và quý anh, chị Thường vụ BHD.GĐPT Cam Ranh

Sau lễ khai mạc, kỳ thi kết khóa bậc Lực năm tu học 2017 được tiến hành trang nghiêm. Kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

Tin và Hình ảnh: Nhật Trường – Lê Đức Thọ

(www.gdptcamranh.net)

Bài khác nên xem

Pháp Nhân GĐPT Việt Nam

Người Áo Lam

Thái tử Tất-Đạt-Đa xuất gia: Biểu tượng của TỪ BI, TRÍ HUỆ và DŨNG LỰC.

Huệ Quang GĐPTVN

Tưởng nhớ cố HTr cấp Dũng Quảng Thừa – Tôn Thất Phú.

Huệ Quang GĐPTVN