Gút dây : Cẳng ngỗng – Ghế anh – Ngạnh trê

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng Bậc Tung Bay

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

I. GÚT CẲNG NGỖNG :

1.  Công dụng :

Dùng cườm vành cổ, quấn đầu sợi dây lớn hơn hoặc để làm tăng thêm sự chắc chắn của một gút khác.

2.  Cách làm :

II. GÚT GHẾ ANH :

1.  Công dụng :

Như gút ghế kép hoặc ghế đơn nhưng dùng cứu người trong đám cháy hay dưới giếng lên.

2.  Cách làm :

–   Bắt đầu bằng thòng lọng.

–   Rồi bằng hoa hồng, khóa bằng sơn ca.

3.  Cách sử dụng :

Phần gút thòng lộng hay gút hoa hồng, ở giữa dùng để gối đầu nạn nhân. Hai vòng hai bên luồn vào hai tay sát nách.

III. GÚT NGẠNH TRÊ :

1.  Công dụng :

Dùng nối lạt hay mây.

2.  Cách làm :

Ngạnh trê đơn

Ngạnh trê kép.

Bài khác nên xem

Cách thiết bàn thờ Phật

datthinh

GFDPT Khánh Trà (BHD GĐPT Bình Thuận)tổ chức thi vượt bậc năm 2012

phuocthanh

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức thọ trì giới pháp Quan Trai kỳ I năm 2015

phuocthanh