Gút dây : Cẳng ngỗng – Ghế anh – Ngạnh trê

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng Bậc Tung Bay

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

I. GÚT CẲNG NGỖNG :

1.  Công dụng :

Dùng cườm vành cổ, quấn đầu sợi dây lớn hơn hoặc để làm tăng thêm sự chắc chắn của một gút khác.

2.  Cách làm :

II. GÚT GHẾ ANH :

1.  Công dụng :

Như gút ghế kép hoặc ghế đơn nhưng dùng cứu người trong đám cháy hay dưới giếng lên.

2.  Cách làm :

–   Bắt đầu bằng thòng lọng.

–   Rồi bằng hoa hồng, khóa bằng sơn ca.

3.  Cách sử dụng :

Phần gút thòng lộng hay gút hoa hồng, ở giữa dùng để gối đầu nạn nhân. Hai vòng hai bên luồn vào hai tay sát nách.

III. GÚT NGẠNH TRÊ :

1.  Công dụng :

Dùng nối lạt hay mây.

2.  Cách làm :

Ngạnh trê đơn

Ngạnh trê kép.

Bài khác nên xem

Tứ niệm xứ

datthinh

Thái tử Tu Đại Noa

datthinh

Những nguyên lý căn bản của Phật giáo

datthinh