Chuyện tiền thân – Lòng hiếu chim Oanh vũ

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Mở Mắt

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 I.  CHUẨN BỊ

–   Chuẩn bị máy cassette và băng nhạc có bài hát “ Lòng hiếu chim Oanh vũ ”

–   Hình ảnh chim Oanh vũ (tranh vẽ).

 II.  GIỜ HỌC

Cách 1: Cho các em nghe băng bài hát. Huynh trưởng hỏi nội dung ý chính.

Cách 2: Huynh trưởng kể chuyện cho đoàn sinh nghe. Hỏi ý chính của chuyện.

  1. Em trả lời

–   Vì sao chim Oanh vũ phải đi tìm thức ăn dâng cha mẹ?

–   Do đâu chim Oanh vũ thường đến ruộng lấy lúa?

–   Tại sao người chủ ruộng bắt chim oanh vũ rồi lại thả ra?

–   Chim Oanh vũ nêu cao gương sáng gì?

–   Em nghĩ gì về người chủ ruộng?

  1. Em cần biết

a.  Tóm tắt câu chuyện

          Thuở xưa, ở núi Tuyết Sơn có 1 con chim Oanh vũ, cha mẹ đều mù nên hằng ngày chim Oanh vũ phải bay đi tìm thức ăn về dâng cho cha mẹ. Một hôm, bay ngang một ruộng lúa, chim Oanh vũ nghe vị chủ ruộng phát nguyện rằng: “ Lúa tôi năm nay tốt, xin nguyện cho chúng sinh dùng ”. Chim Oanh vũ nghe vậy lấy làm mừng rỡ, thường đến ruộng đó lấy lúa về dâng cho cha mẹ.

          Khi vị chủ ruộng đi thăm lúa, thấy chim trùng phá hoại liền đặt lưới và bắt được chim Oanh vũ. Thấy chim đẹp, vị chủ ruộng bỏ chim vào lòng nuôi, cho thức ăn thơm ngon nhưng chim Oanh vũ không ăn mà chỉ khóc. Vị chủ ruộng hỏi nguyên do. Chim Oanh vũ nói vì luôn nghĩ đến cha mẹ mù không ai nuôi và thưa với người chủ là: “ Trước đây, ông có lòng tốt, nguyện bố thí nên tôi mới dám lấy lúa của ông. Sao nay ông lại bắt tôi ”.

          Nhớ đến lời nguyện xưa và cảm phục trước lòng hiếu thảo của chim Oanh vũ, vị chủ ruộng thả chim Oanh vũ ra và cho phép chim Oanh vũ từ đó về sau cứ đến lấy lúa mà dùng.

          Chim Oanh vũ là tiền thân của Đức Phật Thích Ca, vị chủ ruộng là tiền thân của ngài Xá Lợi Phật.

b.  Bài học

          Loài chim còn biết hiếu kính với cha mẹ thì con người phải sống sao cho xứng với đạo làm con, xứng với đạo hiếu.

  1. Em thực hành

          Hiếu thảo với cha mẹ, chăm lo học hành.

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Cam Ranh tổ chức Lễ khai khóa tu học HTr – năm 2023

Huệ Quang GĐPTVN

Em vào đoàn

datthinh

GĐPT Cam Ranh tu Bát Quan Trai giới – lần thứ 3, năm 2015

Huệ Quang GĐPTVN