Luật đi đường – Một số biển báo hiệu đường bộ phổ biến

 

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Chân Cứng

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 

I. Chuẩn bị :

Hình vẽ hay tờ rơi in sẵn các biển báo đường bộ phổ biến.

II. Giờ học :

1.  Em suy nghĩ :

–   Luật đi đường đặt ra nhằm làm gì ?

–   Vì sao em cần biết luật đi đường ?

2.  Em cần nhớ :

Luật đi đường đặt ra nhằm bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ tài sản, phương tiện giao thông, nhất là tính mạng con người.

Tất cả mọi người đi trên đường đều phải tôn trọng luật đi đường, nhất là ở các đường phố đông đúc.

Khi đi xe đạp em phải đi sát lề phải, tay thắng phải an toàn, tốc độ vừa phải, không đi hàng ba, hàng tư, không chở (đèo) ba, lạng lách, đua xe …trên đường phố.

Chú ý các biển báo hiệu, các ngã ba, ngã tư để chấp hành các qui định chung.

 

MỘT SỐ  CÁC BIỂN BÁO HIỆU PHỔ BIẾN

 

Đường cấm   ( Vòng tròn trắng, viền ngoài là vành đỏ )     

                                                                                                                                                                                                      

Cấm đi ngược chiều ( Vòng tròn đỏ, giữa là nét ngang màu trắng )

 

Cấm đổ xe ( Vòng tròn đỏ, 2 hình bán nguyệt xanh nằm chéo 2 bên vạch đỏ ở giữa )

 

Cấm xe đạp  ( Vòng tròn đỏ, 2 hình bán nguyệt trắng 2 bên vạch chéo đỏ, bên trong có hình xe đạp )

 

Các xe chỉ được đi thẳng ( Vòng tròn xanh, giữa có mũi tên trắng hướng lên )

 

Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến ( Vòng tròn xanh, 3 mũi tên trắng nằm ôm cong theo vòng tròn )

Dừng lại ( Hình bát giác màu đỏ, giữa là chữ STOP )

 

Cấm dừng xe và đổ xe ( Vòng tròn đỏ, 2 đường chéo đỏ giao nhau ở giữa tách vòng tròn xanh bên trong thành 4 phần cần xứng )

Bài khác nên xem

Bài Sám hối và 7 danh hiệu Phật – Bồ tát

datthinh

Em đóng kịch

datthinh

Bát quan trai giới

datthinh