Bậc Chân Cứng: Thầy Tỳ Kheo Và Con Ngỗng (song ngữ)

Con người, chúng sanh vạn loại luân hồi không dứt- cái nhìn và thấu biết của vị tỳ kheo qua sự đối đãi bình đẳng trong tình thương bao la vô phân biệt:

Bài khác nên xem

6 Bài hát Bậc Chân Cứng

datthinh

Gương sáng : Huynh trưởng Đào Thị Yến Phi

datthinh

Nhạc Karaoke: Về Trời Đại Hiếu – Đức Quảng

ducquang