Bậc Chân Cứng: Thầy Tỳ Kheo Và Con Ngỗng (song ngữ)

Con người, chúng sanh vạn loại luân hồi không dứt- cái nhìn và thấu biết của vị tỳ kheo qua sự đối đãi bình đẳng trong tình thương bao la vô phân biệt:

Bài khác nên xem

Thường thức : Nhóm lửa – Nấu nước – Pha trà – Rửa chén, ly, tách

datthinh

Mật thư – Cách dùng mật thư

datthinh

Tập hát cho Đàn

datthinh