Nhạc Karaoke: Về Trời Đại Hiếu – Đức Quảng

Nhạc phẩm: VỀ TRỜI ĐẠI HIẾU – Bài ca Hội Hiếu Ngành Đồng – Nhạc và lời: Đức Quảng

https://www.youtube.com/watch?v=B-gVt-9pF4g

Bài khác nên xem

Vô ngã vị tha

nhuanphap

Nhạc: Em Là Vì Sao Sáng – Nguyễn Hiền

ducquang

Chương trình tu học Bậc Chân Cứng

datthinh