Nhạc Karaoke: Về Trời Đại Hiếu – Đức Quảng

Nhạc phẩm: VỀ TRỜI ĐẠI HIẾU – Bài ca Hội Hiếu Ngành Đồng – Nhạc và lời: Đức Quảng

https://www.youtube.com/watch?v=B-gVt-9pF4g

Bài khác nên xem

Nhạc: Tiếng Gọi Phật Tử

ducquang

Viết thư – Gửi thư

datthinh

Video: Điếu văn tưởng niệm Đức Trưởng lão HT Thượng Thủ của GĐPT Việt Nam

Áo Lam