Ý nghĩa lá cờ Phật giáo

 

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng Bậc Tung Bay

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

I. Chuẩn bị :

–   Cờ Phật giáo.

–   Nếu được, dùng giấy màu vừa giảng, vừa đính thành cờ Phật giáo.

II. Giờ hoc :

1.  Em nghe :

a.  Nguồn gốc :

Lá cờ 5 sắc và 1 sắc tổng hợp, trước hết, do một đại tá người Mỹ nghĩ ra, rồi Thượng tọa Hikkduuwe Sumanga và nước Tích Lan đề nghị làm cờ Phật giáo đầu tiên ở Tích Lan năm 1885.

Đến ngày 25 tháng 5 năm 1950, 26 phái đoàn Phật giáo thế giới trong đó có Việt Nam đã họp tại Colombo Tích Lan, quyết định dùng lá cờ ấy làm cờ Phật giáo thế giới.

b.  Ý nghĩa :

Cờ Phật giáo có 5 sắc theo chiều dọc và một sắc tổng hợp theo chiều ngang.

            * Năm sắc theo chiều dọc là :

Xanh đậm, vàng, đỏ, trắng và da cam – tượng trưng cho ánh sáng hào quang của đức Phật tỏa chiếu lúc thành đạo. Năm màu ấy là biểu lộ của ánh sáng của Đức Phật, sức mạnh vô biên của Phật giáo và còn tượng trưng cho 5 căn :

–   Giữ vững niềm tin : Tín.

–   Tinh tấn dù gặp nghịch cảnh : Tấn.

–   Tưởng nhổ đạo pháp đặng cứu độ chúng sanh : Niệm.

–   Hành động vững chắc không lay chuyển : Định.

–   Phát huy trí tuệ, nhận định sáng suốt : Huệ.

* Màu tổng hợp.

Tượng trưng sức mạnh kết hợp lại trong hào quang chư Phật, cũng như tinh thần đoàn kết của Phật giáo thế giới.

2.  Em trả lời :

–   Cờ Phật giáo do ai nghĩ ra đầu tiên ?

–   Cờ Phật giáo được thế giới công nhận năm nào ?

–   Kể 5 màu thứ tự theo chiều dọc.

–   5 màu riêng tượng trưng ý nghĩa gì ?

–   Em tôn trọng cờ Phật giáo như thế nào ?

3.  Em cần nhớ :

Cờ Phật giáo thế giới được 26 phái đoàn thế giới hợp tại Colombo Tích Lan, trong đó có Việt Nam, công nhận vào năm 1950.

Cờ Phật giáo có 5 sắc theo chiều dọc. Thứ tự : xanh đậm, vàng, đỏ, trắng, da cam và màu tổng hợp.

5 màu riêng tượng trưng cho ánh sáng hào quang của chư Phật và sức mạnh của Phật giáo. Màu tổng hợp tượng trưng cho sức mạnh vô biên kết hợp trong hào chư Phật cũng như tinh thần đoàn kết của Phật giáo thế giới.

Chúng ta luôn luôn tôn trọng cờ Phật giáo.

4.  Em thực hành :

Em luôn tôn trọng cờ Phật giáo,vẽ chính xác cờ Phật giáo.

Em treo cờ Phật giáo trong các ngày vía Phật và lễ lược Phật giáo.

 

Bài khác nên xem

BHD Khánh Hòa: Thi kết khóa tu học thường niên của Huynh trưởng & Đoàn sinh

Huệ Quang GĐPTVN

Bát quan trai giới

datthinh

BHD Cam Ranh tổ chức thi kết khóa các bậc Kiên, Trì, Định, Trung thiện, Chánh thiện năm học 2015

Huệ Quang GĐPTVN