BHD GĐPT NINH THUẬN: Tổ chức khóa tu Bát Quan Trai lần I – năm 2021

BHD GĐPT NINH THUẬN TỔ CHỨC KHÓA TU BÁT QUAN TRAI LẦN I – NĂM 2021

CHO CÁC CẤP VÀ CÁC BẬC HỌC CỦA HUYNH TRƯỞNG

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Theo lịch sinh hoạt định kỳ hàng năm. Ngày 25 tháng 04 năm 2021, nhằm ngày 14 tháng 3 năm Tân Sửu. Được sự cho phép của Hòa Thượng trụ trì Tổ Đình Thiên Hưng, GĐPT Ninh Thuận tổ chức khóa tu Bát Quan Trai kỳ I cho các Cấp Tập, Cấp Tín, Cấp Tấn và các bậc học của Huynh trưởng Kiên Trì Định Lực. Tham dự khóa tu có 60 giới tử

Theo chương trình của khóa tu, buổi sáng bắt đầu từ 7g30 đi vào thỉnh sư truyền giới, sau đó giới tử nghe một bài Pháp thoại chủ đề Bát Chánh Đạo, tiếp đó là tụng một thời Kinh kỳ an. Các giới tử được các anh chị Cấp Tấn hướng dẫn nghi thức Quá đường. Sau giờ chỉ tịnh buổi trưa, các giới tử vào giờ Tọa Thiền 30 phút. Đúng 14g30, Hòa Thượng trụ trì ban cho thời pháp chủ đề Thân Khẩu Ý trong sinh hoạt đời thường của người Phật tử tại gia. 16g30 các giới tử tụng thời kinh sám hối. Các anh chị trong ban tổ chức căn dặn các giới tử luôn hành trì tu tập giữ giới đến 7g00 sáng ngày hôm sau và xả giới.

Khóa tu Bát Quan Trai Kỳ I – năm 2021 được BHD GĐPT Ninh Thuận tổ chức hoàn thành viên mãn. Tiếp thêm hành trình tu tập cho các anh chị Huynh trưởng nhiều năng lượng trên bước đường tu học của tự thân

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát

Tin và hình ảnh: Văn phòng BHD.GĐPT Ninh Thuận.

Bài khác nên xem

GĐPT Cam Ranh: Khóa tu mùa hè của ĐS ngành Thanh, Thiếu

Huệ Quang GĐPTVN

Thơ: Tiếng Chuông Thiên Mụ

ducquang

Trại Hè LỤC HÒA Gia Đình Phật Tử Thừa Thiên

phuocthanh