BHD Gia Định dâng quà tết Chư Tôn Đức – Huynh trưởng cao niên

Bằng tâm thành tri ân – báo ân của Huynh trưởng – Đoàn sinh GĐPT Việt Nam, nhằm gìn giữ nếp sinh hoạt truyền thống trong những dịp xuân về. Vào những ngày cuối năm Ất Mùi, Thường vụ BHD Gia Định thay mặt toàn thể Lam viên Gia Định vân tập về các tòng lâm, tự viện bày tỏ tấm lòng của những người con Phật, đảnh lễ chúc tết Chư Tôn Đức Hội đồng Tăng già Chứng minh, Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Việt Nam; Chư Tôn Đức Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Gia Định. Đồng thời, phái đoàn cũng đến tư gia các Huynh trưởng cao niên tại Sài Gòn thăm và chúc tết quý anh chị.

Một số hình ảnh ghi nhận công tác Phật sự của BHD Gia Định.

Chúc tết Hòa thượng Đệ nhất Phó Thượng Thủ HĐTGCM GĐPT Việt Nam

Gia Dinh chuc tet (4)Gia Dinh chuc tet (5)Chúc tết Hòa thượng Phó Ban Ngoại Vụ HĐCVGH GĐPT Việt Nam
Gia Dinh chuc tet (2) Gia Dinh chuc tet (3)Chúc tết Thượng tọa Phó Tổng Thư Ký HĐCVGH GĐPT Việt Nam
Gia Dinh chuc tet (1)Chúc tết Thượng tọa Trụ trì Thiền viện Tuệ Quang – UV Ban Thường Trực HĐCVGH GĐPT Việt Nam
Gia Dinh chuc tet (17)Chúc tết Thượng tọa Trụ trì Tu viện Quảng Đức – UV Ban Thường Trực HĐCVGH GĐPT Việt Nam
Gia Dinh chuc tet (15)Gia Dinh chuc tet (16)Chúc tết Đại đức Thích Giác Hưng – Tu viện Toàn Giác
Gia Dinh chuc tet (8)Chúc tết Đại đức Thích Trúc Thạnh Không
Gia Dinh chuc tet (18)Gia Dinh chuc tet (19)Chúc tết Ni sư Trụ trì chùa Pháp Lạc
Gia Dinh chuc tet (6) Gia Dinh chuc tet (7) Chúc tết Ni sư trụ trì chùa Diệu Giác
Gia Dinh chuc tet (14)Chúc tết Huynh trưởng Như Thật; Huynh trưởng Diệu Phương
Gia Dinh chuc tet (20)Gia Dinh chuc tet (21)Chúc tết Huynh trưởng Nguyên Hoành
Gia Dinh chuc tet (9) Chúc tết Huynh trưởng Lệ Tích
Gia Dinh chuc tet (10)Gia Dinh chuc tet (11) Gia Dinh chuc tet (12) Chúc tết Huynh trưởng Thiên Tịnh
Gia Dinh chuc tet (13)
Lưu niệm cùng chị Diệu Phương
Gia Dinh chuc tet (22)

Bài khác nên xem

BĐD GĐPT Huyện Trảng Bom( BHD GĐPT Biên Hòa) Tổ chức Liên Trại Huấn Luyện AnomaNilien-Tuyết Sơn

phuocthanh

BHD.GĐPT. BRVT tổ chức khai khoá bậc Kiên 17 năm 2016.

Tâm Lễ

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Khai Mạc Trại Trúc Lâm 7 – 2018

phuocthanh