Browsing: Tùy bút – Hồi ký

Tùy bút - Hồi ký

Vài nét về Pháp Hội Thù Ân

Năm nay (2014), khi nghe GĐPTVN tổ chức Pháp Hội Thù Ân với danh nghĩa GĐPTVN Trên Thế Giới, tôi thực sự vừa mừng vừa lo, mừng thật nhiều và lo cũng lắm; lo đến quên ăn mất ngủ, mừng đến rơi nước mắt vì xúc động bồi hồi. Có lẽ đó là cái tâm lý của con người vì “kinh cung chi điểu”…

1 2 3 8