BHD Quảng Nam 1 Viếng tang

Vào lúc 4h00 sáng ngày 27.07.2011, Phái đoàn BHD GĐPT Quảng Nam cùng 49 trại sinh Huynh trưởng A Dục – năm 2011 di chuyển từ miền Đất Quảng để về đến xứ Huế thực hiện công tác tổ chức Trại Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I – A Dục, hầu chuẩn bị đội ngũ Huynh trưởng kế thừa phục vụ cho tổ chức chúng ta.

Phái đoàn BHD Quảng Nam 1 cùng tất cả các Anh chị em Huynh trưởng Trại sinh đã đến Đảnh lễ Chơn Linh  Anh Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều trước khi đến đất trại, thể hiện tấm lòng tri ân của Anh em đối với một “ Thạch Trụ ” của tổ chức GĐPT VN.

Bài khác nên xem

GĐPT Phước Sa (BHD GĐPT Bình Định) tổ chức Lễ Hiệp Kỵ năm 2012

phuocthanh

BHD Lâm Đồng: Cáo tang Huynh trưởng Nguyễn Hồng Vân nguyên UV. Nội Vụ BHD Lâm Đồng mệnh chung

nhuanphap

Phóng sự: GĐPT Phước Khánh (Cam Ranh) tổng kết Phật sự năm 2013; sinh hoạt giao lưu với GĐPT Phước Hải.