Khấp Báo: Huynh Trưởng Nhạc Sĩ Nguyên Truyền từ trần

IMG_0184

 Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Thừa Thiên

Vô cùng thương tiếc báo tin đến:

-Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam

– Quý Ban Hướng Dẫn, Quý Huynh Trưởng các Cấp và Đoàn sinh các Ngành.

HUYNH TRƯỞNG CẤP TÍN LÊ  BÁ VĨNH

PHÁP DANH NGUYÊN TRUYỀN

sinh ngày 12 tháng 02 năm 1940

đã  từ bỏ báo thân

Lúc 9 giờ , ngày 19 tháng 01 năm 2013

(ngày 8 tháng 12 Nhâm Thìn)

tai quê nhà: Thủy Dương,  Hương  Thủy, Thừa Thiên – Huế .

 Hưởng Thọ 73 tuổi

Lễ nhập liệm vào lúc 7 giờ, ngày 20 tháng  01 năm 2013

( ngày 09 tháng 12  năm Nhâm Thìn ),

Lễ An táng ngày 24 tháng 01 năm 2013

( ngày 13 tháng 12  năm Nhâm Thìn )

Toàn thể Huynh Trưởng Đoàn sinh GĐPT Việt Nam

Nhất Tâm Cầu Nguyện Hương Linh của Anh sớm vãng sanh Phật Quốc

BHD GĐPT Thừa Thiên

Bài khác nên xem

Gia Đình Phật Tử Lâm Đồng đón mừng Phật Đản PL.2566

Huệ Quang GĐPTVN

Hình ảnh: HT Thích Quảng Đức tự thiêu do PV Malcome Browne ghi lại

phuocthanh

Đêm cầu nguyện an lành cho Lam viên GĐPT Việt Nam