BHD GĐPT Lâm Đồng đã tổ chức lễ Cài Hoa Hiếu Hạnh nhân mùa Vu Lan PL.2556.


Ngày 30/8/2012 (14/7 Nhâm Thìn) tại Thiền Viện Vạn Hạnh thành phố Đàlạt, Ban Hướng Dẫn Lâm Đồng đã tổ chức lễ Cài Hoa Hiếu Hạnh nhân mùa Vu Lan PL.2556.
Về tham dự và chứng minh có Thượng Tọa Viện Chủ và Tăng chúng Thiền Viện, Các phụ huynh đoàn sinh , quý vị Ban bảo trợ, quý Phật tử tại Thiền viện. Toàn thể các đơn vị GĐPT tại thành phố Đàlạt.
Buổi lễ đã diễn ra trang nghiêm thanh tịnh, nhằm nhấc nhủ người Phật tử vâng lời Phật dạy phải ghi nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của Cha mẹ. Nguyện cầu Chư Phật gia hộ cho Cha mẹ đang còn hiện tiền luôn được an vui, Cha mẹ quá vãng được nương nhờ ánh hào quang của Chư Phật.
Buổi lễ đã ghi nhận được sự tán thán cùa Chư Tôn Thiền Đức, của quý phụ huynh đoàn sinh.
Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ.
VP.BHD GĐPT Lâm Đồng.
Bài khác nên xem

Hội Thảo Văn Nghệ Gia Đình Phật Tử

ducquang

Lễ Hiệp kỵ năm 2021 của GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

SINH HOẠT HẬU TRẠI HUYỀN TRANG VI.TƯ-MKH

Tâm Lễ