GĐPT Đức Hưng Huân Tu Cúng Dường Phật Đản Pl.2565 – Dl 2021

TUẦN LỄ HUÂN TU – TUẦN LỄ AN LẠC

GĐPT ĐỨC HƯNG HUÂN TU CÚNG DƯỜNG PHẬT ĐẢN PL.2565 – DL 2021

Tuần Lễ Huân tu của BHD Trung ương GĐPT Việt Nam được tổ chức từ ngày 08/4 -14/4 AL, đã mang lại niềm an vui lợi lạc cho tất cả Lam viên GĐPT Việt Nam, GĐPT Đức Hưng.

Huân tu là sợi dây kết nối những người cùng chí hướng trong môi trường tu tập, nâng cao phẩm hạnh làm nhân lành cho đời này và đời sau; Huân tu là con đường tất yếu cần phải trãi qua trong thừa hành Bồ tát đạo của người HTr áo Lam GĐPT Việt Nam, góp phần lan tỏa hương Từ bi, hương Trí tuệ, hươngDũng lực của đạo Pháp vào tận cùng ngóc ngách trong nhân sinh và cộng đồng xã hội.

Tuần Lễ Huân tu cúng dường Phật Đản PL.2565 – DL.2021 đã kết thúc, nhưng mãi còn âm vang lời Kinh Khánh Đản, lời kinh Pháp Hoa, lời pháp thoại của Chư tôn thiền đức… mà Lam viên GĐPT Việt Nam, GĐPT Đức Hưng đã phát nguyện thọ nhận, trì tụng nhằm dâng lên Đức Từ Phụ Bổn Sư .. nguyện đem công đức lành này hồi hướng cho thập phương pháp giới hữu tình, tất cả dịch bệnh tiêu trừ – âm siêu dương thái…

Nam mô Lâm Tỳ Ni viên Vô ưu thọ hạ thị hiện Đản sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Bài khác nên xem

Họp Mặt Đầu Xuân Bính Thân Tại Nhà Anh Cả Nguyên Tín Nguyễn Châu

Người Áo Lam

7.200 người nghe Đức Dalai Lama khai thị

phuocthanh

BHD Lâm Đồng tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ

phuocthanh