BHD Trung Ương Kính Viếng

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

1 TRUNG UONG5z

Nhất tâm cầu nguyện hương linh Phật tử:

Phạm Thị Vụ – Pháp danh Nguyên Diệu

Nguyên sinh Canh Ngọ 1930 tại Phú Vang, Thừa Thiên-Huế.

Mệnh chung ngày 1.6.2014 (Nhằm mồng 4/5 Giáp Ngọ)

là thân mẫu của Hòa Thượng thượng Nguyên hạ Giác, trụ trì Quảng Hương Già Lam

sớm Cao Đăng Giác Ngạn

Nam Mô A Di Đà Phật

Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam

Bài khác nên xem

GĐPT Từ Ân (BHD. Cam Ranh) tổ chức Lễ báo ân Sư trưởng và Phụ Mẫu hiện tiền

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Từ Hiệp (BHD.Cam Ranh) tác lễ báo ân – báo hiếu

Huệ Quang GĐPTVN

Khấp báo: Hòa Thượng Thích Hạnh Hải – Thành viên Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh tân viên tịch lúc 21h00 ngày 30.8.2015 (17.7.Ất mùi)

phuocthanh