BHD Trung Ương Kính Viếng

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

1 TRUNG UONG5z

Nhất tâm cầu nguyện hương linh Phật tử:

Phạm Thị Vụ – Pháp danh Nguyên Diệu

Nguyên sinh Canh Ngọ 1930 tại Phú Vang, Thừa Thiên-Huế.

Mệnh chung ngày 1.6.2014 (Nhằm mồng 4/5 Giáp Ngọ)

là thân mẫu của Hòa Thượng thượng Nguyên hạ Giác, trụ trì Quảng Hương Già Lam

sớm Cao Đăng Giác Ngạn

Nam Mô A Di Đà Phật

Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam

Bài khác nên xem

GĐPT Xuyên Mộc đảnh lễ Giác Linh – tưởng niệm Cố Thượng Tọa Thích Từ Điển tân viên tịch

nhuanphap

BHD Bình Định tổ chức lễ thọ Cấp Tín cho HTr được tân thăng.

Huệ Quang GĐPTVN

Ban Hướng dẫn GĐPT Dak Lak thành kính phân ưu