BHD Trung Ương Kính Viếng

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

1 TRUNG UONG5z

Nhất tâm cầu nguyện hương linh Phật tử:

Phạm Thị Vụ – Pháp danh Nguyên Diệu

Nguyên sinh Canh Ngọ 1930 tại Phú Vang, Thừa Thiên-Huế.

Mệnh chung ngày 1.6.2014 (Nhằm mồng 4/5 Giáp Ngọ)

là thân mẫu của Hòa Thượng thượng Nguyên hạ Giác, trụ trì Quảng Hương Già Lam

sớm Cao Đăng Giác Ngạn

Nam Mô A Di Đà Phật

Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam

Bài khác nên xem

Vĩnh Biệt Anh Năng Quang Nguyễn Hữu Thạnh

phuocthanh

BĐD GĐPT Xuyên Mộc: Khấp báo

nhuanphap

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phúng viếng Thân mẫu HTr Tuệ Trúc

phuocthanh