Phân Ưu cùng Gia đình Huynh trưởng Diệu Thông – Phạm Thái Thương

 NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Nhận được TIN BUỒN

Thân Mẫu của Huynh Trưởng Cấp Tín Diệu Thông – Phạm Thái Thương

( UV Nữ Phật Tử BHD Gia Định, Liên Đoàn Trưởng Ngành Nữ GĐPT Đức Hạnh )

Cũng là Nhạc Mẫu của Huynh Trưởng Cấp Tấn Nguyên Phú – Tăng A Thi

( Gia Trưởng GĐPT Đức Hạnh )

là Cụ Bà ĐINH THỊ THÁI – PHÁP DANH QUẢNG SANH

Đã từ trần lúc 15h00 ngày 16.12.2011 nhằm ngày 22.11.Tân Mão ( Giờ Việt Nam )

Tại VanCouver – CaNaDa

Hưởng Thọ 78 tuồi

Lễ phục tang được tổ chức tại số 39/17 Huỳnh Văn Bánh P.17 Q.Phú Nhuận,

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, vào lúc 14 giờ ngày 17.12.2011.

Chúng tôi, Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Gia Định

Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tấn – Cấp Tín

xin thành kính Chia buồn cùng Tang Gia Hiếu Quyến,

Nguyện cầu Tam Bảo thùy từ gia hộ tiếp độ Hương linh Cụ bà

SỚM VẢNG SANH PHẬT QUỐC

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

BHD Trung Ương GĐPTVN Thành Kính Phân Ưu

ducquang

BHD Gia Định: Nhất tâm cầu nguyện

nhuanphap

Lễ huý nhật HTr cấp Dũng Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn

phuocthanh