BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Phân Ưu cùng tang gia hiếu quyến TT. Thích Hải Tạng

 

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Nhận được TIN BUỒN

Thân Phụ của Thượng Tọa Thượng Hải Hạ Tạng

( Thành viên Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Việt Nam )

Cụ Ông NGUYỄN ĐÌNH KÝ  – Pháp danh ĐỒNG QUY, hiệu HƯƠNG NGHIÊM

Sinh năm 1912

Đã từ trần lúc 23h00 ngày 14.01.2012 nhằm ngày 21.12 Tân Mão

Hưởng Đại Thọ 100 tuồi

Lễ Tang được tổ chức tại Tư gia Thôn Kiệu Châu, Xã Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam

Lễ Nhập Liệm lúc 07h30 ngày 16.01.2012 nhằm ngày 23.12 Tân Mão

Lễ Viếng bắt đầu lúc 10h00 ngày 16.01.2012 nhằm ngày 23.12 Tân Mão

Lễ An Táng lúc 07h00 ngày 20.01.2012 nhằm ngày 27.12 Tân Mão tại Nghĩa tang Gia tộc.

Chúng con, Chúng tôi Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử  Việt Nam

xin thành kính chia buồn cùng Tang Gia Hiếu Quyến,

Nhất tâm nguyện cầu Tam Bảo thùy từ gia hộ tiếp độ Chơn linh Cụ Ông

SỚM VẢNG SANH PHẬT QUỐC

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Lâm Đồng: Phúng viếng

phuocthanh

Lễ tang Cố Huynh trưởng cấp Dũng Quảng Huỳnh – Nguyễn Đào Long: Lễ Tưởng niệm, Di quan, Thu kỳ, Tiễn biệt

Huệ Quang GĐPTVN

BHD.GĐPT Khánh Hòa thành kính phân ưu