Trang chủ / HĐ xã hội / Cung tiễn chơn linh

Cung tiễn chơn linh

CUNG TIỄN CHƠN LINH

 Niềm đau lan tỏa từ Quốc-Nội nghìn trùng xa cách, nửa vòng trái đất

Huynh-Trưởng Cấp Dũng Gia-Đình Phật-Tử Việt-Nam

Anh NGUYÊN-NGỘ Nguyễn Sĩ Thiều

Sanh ngày 15-06-1927 (Đinh Mão)

Đã xả báo thân lúc 19 giờ 30 (giờ Việt Nam)

Ngày 24-07-2011, nhằm ngày 24-06 năm Tân Mão

Thành kính CUNG TIỄN CHƠN LINH

Huynh-Trưởng Cấp Dũng NGUYÊN-NGỘ Nguyễn Sĩ Thiều sớm siêu sanh về Phật Quốc

 Cúi đầu Bái Vọng Chơn Linh Anh !

NAM-MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT

Lệ Bái,

Kính thương Anh !

 ĐTR-Định Quang

Lam viên Hải Ngoại (USA)

Huyền Trang 1970

Ý kiến

Bài khác nên xem

Viếng tang thân phụ của HT Thích Hạnh Nguyện

Viếng tang thân phụ của HT Thích Hạnh Nguyện

Chiều ngày 14.8.2017, Hòa thượng đạo hiệu Thích Tịnh Nghiêm – đại lao chư tôn …

1 ý kiến

  1. ĐTR-Định Quang

    Xin được đăng Lời “Cung Tiễn Chơn Linh” của ĐTR-Đinh Quang, Lam-viên Hải Ngoại (USA), Huyền-Trang 1970 vào các Bản Tin về Tang Lễ Cố Huynh-Trưởng Cấp Dũng Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều.

    Kính chào Cát tường
    Thành Thật cám ơn.