Cung tiễn chơn linh

CUNG TIỄN CHƠN LINH

 Niềm đau lan tỏa từ Quốc-Nội nghìn trùng xa cách, nửa vòng trái đất

Huynh-Trưởng Cấp Dũng Gia-Đình Phật-Tử Việt-Nam

Anh NGUYÊN-NGỘ Nguyễn Sĩ Thiều

Sanh ngày 15-06-1927 (Đinh Mão)

Đã xả báo thân lúc 19 giờ 30 (giờ Việt Nam)

Ngày 24-07-2011, nhằm ngày 24-06 năm Tân Mão

Thành kính CUNG TIỄN CHƠN LINH

Huynh-Trưởng Cấp Dũng NGUYÊN-NGỘ Nguyễn Sĩ Thiều sớm siêu sanh về Phật Quốc

 Cúi đầu Bái Vọng Chơn Linh Anh !

NAM-MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT

Lệ Bái,

Kính thương Anh !

 ĐTR-Định Quang

Lam viên Hải Ngoại (USA)

Huyền Trang 1970

Bài khác nên xem

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Phân Ưu cùng tang quyến HTr Đồng Nhân

phuocthanh

BHD GĐPT Lâm Đồng: Trực vãng Tây Phương

phuocthanh

BHD Gia Định – Nhất Tâm Cầu Nguyện

nhuanphap

1 comment

ĐTR-Định Quang 01/08/2011 at 07:05

Xin được đăng Lời “Cung Tiễn Chơn Linh” của ĐTR-Đinh Quang, Lam-viên Hải Ngoại (USA), Huyền-Trang 1970 vào các Bản Tin về Tang Lễ Cố Huynh-Trưởng Cấp Dũng Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều.

Kính chào Cát tường
Thành Thật cám ơn.

Comments are closed.