Cung tiễn chơn linh

CUNG TIỄN CHƠN LINH

 Niềm đau lan tỏa từ Quốc-Nội nghìn trùng xa cách, nửa vòng trái đất

Huynh-Trưởng Cấp Dũng Gia-Đình Phật-Tử Việt-Nam

Anh NGUYÊN-NGỘ Nguyễn Sĩ Thiều

Sanh ngày 15-06-1927 (Đinh Mão)

Đã xả báo thân lúc 19 giờ 30 (giờ Việt Nam)

Ngày 24-07-2011, nhằm ngày 24-06 năm Tân Mão

Thành kính CUNG TIỄN CHƠN LINH

Huynh-Trưởng Cấp Dũng NGUYÊN-NGỘ Nguyễn Sĩ Thiều sớm siêu sanh về Phật Quốc

 Cúi đầu Bái Vọng Chơn Linh Anh !

NAM-MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT

Lệ Bái,

Kính thương Anh !

 ĐTR-Định Quang

Lam viên Hải Ngoại (USA)

Huyền Trang 1970

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Ninh Thuận: Phân ưu

phuocthanh

Tang lễ HTr Cấp Dũng Thiên Tịnh – Lê Văn Nghệ

nhuanphap

Ban HƯớng Dẫn GĐPT Quảng Nam 1 kính tiến

ducquang

1 comment

ĐTR-Định Quang 01/08/2011 at 07:05

Xin được đăng Lời “Cung Tiễn Chơn Linh” của ĐTR-Đinh Quang, Lam-viên Hải Ngoại (USA), Huyền-Trang 1970 vào các Bản Tin về Tang Lễ Cố Huynh-Trưởng Cấp Dũng Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều.

Kính chào Cát tường
Thành Thật cám ơn.

Comments are closed.