Gia Đình Phật Tử Bình Định Thành kính phân ưu

Gia đình Phật tử Bình Định

Nhận được ai tín

Huynh trưởng cấp Dũng: Võ Tấn Sáu, Pháp danh:  Như Hòa

Thọ Thập Thiện Giới, Pháp tự: Phước Hậu

Sinh ngày 25 tháng 12 năm 1948

Nguyên quán: thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Trú quán: thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Nguyên Phụ tá Ủy viên Nội vụ BHD Trung uơng GĐPT Việt Nam

Phó Trưởng ban BHD GĐPT Quảng Nam I

Đã xả bỏ báo thân vào lúc 09h45 ngày 03 tháng 02 năm 2020

Nhằm ngày mùng 10 tháng giêng năm Canh Tý

Toàn thể Lam Viên GĐPT Bình Định thành kính chia buồn đến HĐ HTr cấp Dũng, BHD TW GĐPT Việt Nam, BHD GĐPT Quảng Nam và tang gia hiếu quyến HTr Như Hòa – Võ Tấn Sáu. Nhất tâm cầu nguyện Chơn Linh anh sớm Cao Đăng Phật Quốc

Nam Mô Lạc Bang Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Cam Ranh phân ưu với BHD.GĐPT Bình Định và tang quyến.

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Đức Hưng: Phật sự từ thiện năm 2023

nhuanphap

BHD Lâm Đồng Phân ưu cùng BHD GĐPT Quảng Nam tang gia hiếu quyến HTr cấp Tấn Như Hòa – Võ Tấn Sáu mệnh chung