BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính tiễn biệt HTr Nguyên Hồng Ngụy Như Bàng

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM RANH

Nhận được tin anh NGỤY NHƯ BÀNG – Pháp danh Nguyên Hồng, HTr cấp Tấn GĐPT Việt Nam, nguyên Trưởng ban BHD.GĐPT Khánh Hòa qua nhiều thời kỳ, vừa từ trần.

Lam viên GĐPT Cam Ranh xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình anh Nguyên Hồng – Ngụy Như Bàng và BHD.GĐPT Khánh Hòa.

Nhất tâm cầu nguyện hương linh HTr Nguyên Hồng cao đăng Phật quốc.

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Qủang Nam 1: nguyện cầu Hương linh Vãng sanh cực lạc

phuocthanh

BHD GĐPT Bình Định Kính viếng

phuocthanh

Phân Ưu cùng Gia đình Huynh trưởng Diệu Thông – Phạm Thái Thương

datthinh