Văn thư về lễ tang HTr cấp Dũng Nguyên Thanh – Ngô Văn Chơn

– Tiếp theo khấp báo số 20.107/HDTƯ/P.TB-ĐH ngày 19.08.2020.

– Tham chiếu tinh thần phiên họp BTV BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam ngày 21.08.2020. Căn cứ trên các điều kiện nhân duyên hiện tại : Trú xứ Chùa Pháp Vân, Tân Phú, BTV BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam, BTC Lễ Tang và Gia đình tang gia hiếu quyến đã đồng thống nhất.

  1. Linh cửu HTr Cấp Dũng Nguyên Thanh NGÔ VĂN CHƠN tiếp tục quàn tại tư gia số: 252/6L Phạm Văn Chiêu, phường 9, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, không di quan về Chùa Pháp Vân.
  2. BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đã tham dự Lễ Nhập Liệm, Lễ Bạch Phật – Khai Kinh vào lúc 08h00 ngày 20.08.2020 (02.07 Canh Tý)
  3. Lễ Phủ Kỳ – Lễ Viếng của Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng – Lễ Viếng của BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới – Lễ Viếng của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam vào lúc 17h00 Thứ Sáu ngày 21.08.2020 (03.07 Canh Tý)
  4. Lễ Tưởng Niệm – Thuyết Pháp Độ Linh lúc 19h30 Chủ Nhật ngày 23.08.2020 (05.07 Canh Tý)
  5. Lễ Động quan lúc 06h00 Thứ Hai ngày 24.08.2020 (06.07 Canh Tý), sau đó hỏa tang tại Đài Hỏa Táng Bình Hưng Hòa, TP HCM.

Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam nay thông tri đến quý Ban Hướng Dẫn Tỉnh Thị, Ban Đại diện các đơn vị Gia Đình Phật Tử trực thuộc, Ban Điều Hợp Tây Nam Phần, Ban Chấp Hành Trung Ương Cựu Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam. Quý anh chị Huynh Trưởng các Cấp để được rõ.

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam

Bài khác nên xem

Hiệp Kỵ GĐPT Huyện Lộc Ninh & Chu Niên 18 GĐPT Khánh Quang, Bình Phước

Người Áo Lam

Thông Điệp Phật Đản của Hòa Thượng Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ PL 2562

phuocthanh

GĐPT Gia Định: Đêm văn nghệ cúng dường Phật đản

nhuanphap