Ban Văn Nghệ GĐPT Việt Nam Kính Viếng

1 Anh Le Cao PhanzzVòng nguyệt quế vinh danh người Nghệ Sĩ Lớn của Phật Giáo Việt Nam và Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức thi Kiên, Trì, Định

Tâm Lễ

BHD GĐPT Lâm Đồng: Trực Vãng Tây Phương

phuocthanh

Lễ cung nghinh Kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng thượng Đức hạ Chơn thăng thượng giá

phuocthanh