Lễ viếng – Thọ tang của chư Tôn đức hai Hội đồng và BHD GĐPT các cấp trên thế giới

15 giờ ngày 18 tháng 04 năm Canh Tý (10/5/2020). Đối trước Giác linh đường tôn trí tại Tổ đình Phật Ân – huyện Long Thành – tỉnh Đồng Nai, Chư Tôn thiền đức trong Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội đồng Giáo giới Gia Đình Phật Tử Việt Nam; hiệp cùng Hội đồng Huynh trưởng Cấp Dũng, BHD Trung ương GĐPT Việt Nam, BHD các Tỉnh Thị kính viếng và thọ tang Trưởng lão Hòa thượng đạo hiệu Thích Minh Chiếu – Đức Đệ nhị Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, Chứng minh Đạo sư Tổ đình Phật Ân, Ân Sư Gia Đình Phật Tử Việt Nam, tân viên tịch.

“Kính lạy Giác linh ôn, kính lạy bậc Tăng Già vô úy thạch trụ Già Lam.

Ngày Rằm tháng Tư cả nhân loại hân hoan kỷ niệm ngày Đản sanh của đức Từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ôn lại thuận thế vô thường an nhiên thu thần thị tịch. Tám mươi chín năm giữa cuộc lữ phong trần, sáu mươi chín năm trên bước đường hoằng đạo, cả một đời Ôn khoác huỳnh y minh triết chốn Già Lam hết lòng phụng sự Đạo pháp và quê hương dân tộc Việt. Đất nước trãi qua bao thăng trầm suốt hai thế kỷ giao thời đời đạo gian nan đau khổ, chiếc gậy tre theo Ôn rảo bước mòn gót chân đi gieo rắc tình thương. Thương màu Lam là màu của hiệp hòa, màu của mây trời thanh khiết… sức yếu tuổi mòn Thầy vẫn che chở giáo dưỡng cho đàn con Áo Lam. Những lời giáo huấn gần gũi thân thương nhắc Lam viên GĐPT luôn gìn giữ tôn vinh tinh thần Bi – Trí – Dũng.Trong tận cùng tâm tư của chúng con, Thầy là dòng suối từ miên viễn, là bóng mát chan hòa, là điểm tựạ tinh thần cho tất cả Lam viên chúng con ân triêm công đức.

Hôm nay bậc Tăng Già trưởng lão quảy dép quy Tây, hằng triệu triệu người trào dâng nỗi niềm kính tiếc. Vạn pháp do duyên! Duyên tụ tán là sắc không không sắc. Nhưng than ôi! dẫu biết thế nhưng sao lòng vẫn đau quặn thắt vì bậc Cao Tăng Thạc Đức đã xa rời chúng con. Giờ biết nói gì đây, Lam viên GĐPT chúng con chỉ còn biết chí thành dâng nén tâm hương cầu nguyện Giác linh Thầy quy hồi bản quốc. Ngưỡng mong trên Giác linh ân sư vì hạnh nguyện ban vui cứu khổ chúng sanh mà trở lại ta bà để độ sanh hoằng hóa.

Nhất tâm đảnh lễ Đức trưởng lão Hòa thượng thượng Nguyên hạ Quảng, tự Minh Chiếu, hiệu Hải Ân – Đệ nhị Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Bản Thệ – Chứng minh Đạo sư Tổ đình Phật Ân – Ân sư của Gia Đình Phật Tử Việt Nam, thùy từ chứng giám.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.

Nhóm PV Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

Bài khác nên xem

Tin tức Phật Giáo Thế Giới – Diệu Âm lược dịch

phuocthanh

Phân Ưu của BHD Khánh Hòa

datthinh

Lễ Húy Nhật lần thứ 56 cố Hòa Thượng Thượng Thủ Giáo hội Tăng già toàn quốc thượng Khánh hạ Anh

phuocthanh