Bản Tin Số 1 : Tang Lễ cố Huynh Trưởng cấp Tín: Chúc Hỷ PHAN DUY KHÁNH

vector dep 2

CUNG AN CHỨC SỰ

LỄ TANG CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP TÍN

CHÚC HỶ PHAN DUY KHÁNH

-Phụ tá UV Văn Nghệ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

-UV Văn Nghệ BHD. GĐPT Cam Ranh

************

  BAN CHỨNG MINH

 Đệ nhất chứng minh:      Hòa Thượng thượng TỊNH hạ NGHIÊM

 Trụ trì chùa Vạn Hạnh (Cam Ranh) – Trưởng Ban Cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm

          Đệ nhị chứng minh:        Thượng Tọa THÍCH ĐỨC LƯU

Trụ trì chùa Pháp Vân (Cam Lâm) – Cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm

BAN NGHI LỄ

 Kinh sư :

Đại Đức Thích Tế Đạt, Đại Đức Thích Trí Niệm, Đại Đức Thích Pháp Chiếu, Đại Đức Thích Huệ Chơn

Pháp sư:

Đại Đức Thích Quảng Thuần

****** 

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

–  Trưởng ban                 :   HTr cấp Tấn Nguyên Quả Nguyễn Khắc Thành (Đại diện BHD.TƯ tại Miền Liễu Quán)

–  Phó ban điều hành  :   HTr cấp Tấn Minh Thiền – Phạm Bá Quyết

–  Phó ban Ngoại vụ    :   HTr cấp Tín  Nguyên Hiện – Phạm Xuân Ẩn

–  Phó ban Nội vụ         :   HTr cấp Tín  Tâm Thanh – Huỳnh Thanh

–  Thư ký                          :   HTr cấp Tín  Chúc Đại – Nguyễn Hồng Hải

–  Thủ quỹ                       :   HTr cấp Tập  Diệu Thiện – Phạn Thị Ngô Thảo

–  Ủy viên                        :   HTr cấp Tấn Huệ Quảng – Nguyễn Phúc Quang

–  Ủy viên                        :   HTr cấp Tấn Tâm Thông – Trần Văn Hữu

–  Ủy viên                        :   HTr cấp Tín  Nguyên Bình – Lưu Xự

–  Ủy viên                        :   HTr cấp Tín  Chúc Gia – Lê Đình Cư

–  Ủy viên                        :   HTr cấp Tín  Nguyên Thọ – Trần Nguyện

–  Ủy viên                        :   HTr cấp Tín  Huệ Yến – Lê Thị Vân

–  Tiểu ban nội dung   :   HTr cấp Tấn Huệ Quảng – Nguyễn Phúc Quang

–  Tiểu ban nghi lễ       :   HTr cấp Tín  Nguyên Thọ – Trần Nguyện

–  Tiểu ban trần thiết  :   HTr cấp Tín  Nguyên Niệm – Nguyễn Văn Cường

– Tiểu ban truyền thông: HTr  cấp Tập Quảng Tiến Phạm Bá Dũng

: HTr cấp Tập Vạn Vương Phan Tấn Pháp

–  Tiểu ban trực quan :   HTr cấp Tín  Chúc Gia – Lê Đình Cư

–  Tiểu ban tiếp tân      :   HTr cấp Tấn Tâm Thông – Trần Văn Hữu

:   HTr cấp Tập  Diệu Định – Nguyễn Thị Lượng

–  Tiểu ban tiếp lễ         :   HTr cấp Tập  Quảng Khai – Nguyễn Thị Thanh Trí

–  Tiểu ban trật tự        :   HTr cấp Tín  Chúc Cang – Nguyễn Khắc Tâm

–  Tiểu ban âm công   :   HTr cấp Tín  Nguyên Đồng – Sử Hồng Xuân

–  Tiểu ban trai soạn   :   HTr cấp Tín  Chúc Thu – Nguyễn Thị Ánh Hồng

 ******

Đúng 19 giờ ngày 25 tháng 07 năm 2014 (nhằm ngày 29/06/Giáp Ngọ),trên 200 Lam viên các đơn vị trực thuộc BHD GĐPT Cam Ranh đã vân tập về chùa Hòa Thành để dự lễ nhập quan và phủ kỳ hiệu Sen Trắng trong lễ tang của HTr cấp Tín Chúc Hỷ Phan Duy Khánh,phụ tá UV văn nghệ BHD TW GĐPT Việt Nam,UV văn nghệ BHD GĐPT Cam Ranh.

Chư Đại Đức Ân Sư Thích Tế Đạt,Thích Trí Niệm,Thích Pháp Chiếu,Thích Huệ Chơn lâm nghi cử hành lễ nhập quan.

Lễ Nhập Quan

DSC_0395 (FILEminimizer)

DSC_0396 (FILEminimizer)

DSC_0401 (FILEminimizer)

DSC_0403 (FILEminimizer)

DSC_0411 (FILEminimizer)

DSC_0414 (FILEminimizer)

DSC_0416 (FILEminimizer)

DSC_0418 (FILEminimizer)

DSC_0422 (FILEminimizer)

DSC_0426 (FILEminimizer)

DSC_0430 (FILEminimizer)

DSC_0434 (FILEminimizer)

DSC_0437 (FILEminimizer)

DSC_0438 (FILEminimizer)

DSC_0441 (FILEminimizer)

DSC_0443 (FILEminimizer)

DSC_0448 (FILEminimizer)

DSC_0452 (FILEminimizer)

DSC_0453 (FILEminimizer)

DSC_0455 (FILEminimizer)

DSC_0456 (FILEminimizer)

DSC_0459 (FILEminimizer)

Lễ Phủ Kỳ

Lễ phủ kỳ được cử hành với đầy đủ tiết thứ khoa nghi. Anh Minh Thiền Phạm Bá Quyết, Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh – Phó trưởng ban điều hành ban tổ chức tang lễ, thừa ủy nhiệm BHD.TW. GĐPT Việt Nam trao kỳ hiệu Sen Trắng cho anh Nguyên Thọ Trần Nguyện, Ủy viên Tổ kiểm BHD Cam Ranh chỉ huy đội phủ kỳ lên linh cữu anh Chúc Hỷ Phan Duy Khánh.

DSC_0461 (FILEminimizer)

DSC_0462 (FILEminimizer)

DSC_0463 (FILEminimizer)

DSC_0464 (FILEminimizer)

DSC_0465 (FILEminimizer)

DSC_0466 (FILEminimizer)

DSC_0471 (FILEminimizer)

DSC_0476 (FILEminimizer)

DSC_0478 (FILEminimizer)

DSC_0479 (FILEminimizer)

DSC_0480 (FILEminimizer)

DSC_0481 (FILEminimizer)

DSC_0482 (FILEminimizer)

DSC_0483 (FILEminimizer)

DSC_0485 (FILEminimizer)

DSC_0486 (FILEminimizer)

DSC_0489 (FILEminimizer)

DSC_0490 (FILEminimizer)

DSC_0491 (FILEminimizer)

DSC_0492 (FILEminimizer)

DSC_0493 (FILEminimizer)

DSC_0495 (FILEminimizer)

DSC_0497 (FILEminimizer)

DSC_0496 (FILEminimizer)

DSC_0498 (FILEminimizer)

DSC_0500 (FILEminimizer)

DSC_0501 (FILEminimizer)

DSC_0502 (FILEminimizer)

Tiểu ban Truyền Thông – BTC tang lễ thực hiện. (Theo www.gdptcamranh.net)

Bài khác nên xem

BHD Cam Ranh: Lễ tưởng niệm cố HTr Tâm Định Phan Văn Bưởi

Huệ Quang GĐPTVN

Phái Đoàn của BHD TƯ GĐPT Việt Nam đi Cứu Trợ Bình Định

phuocthanh

BHD Lâm Đồng Phân ưu cùng BHD GĐPT Quảng Nam tang gia hiếu quyến HTr cấp Tấn Như Hòa – Võ Tấn Sáu mệnh chung