Truyền tải trực tiếp: HTr Nguyên Tín – Nguyễn Châu đảnh lễ thù ân và viếng thăm tại Pháp Hội Thù Ân II

Bài khác nên xem

Thông Tư về trang nhà GĐPT Việt Nam.org

phuocthanh

GĐPT Cam Ranh vui mùa Hiếu Hạnh

Huệ Quang GĐPTVN

TIN BUỒN

Linh Nguyên