BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức Kỳ thi kết khóa Bậc học của Huynh trưởng và Đoàn sinh – Niên khóa 2017

Một tuần lễ tiếp sau kỳ thi kết khoá bậc Lực. Sáng ngày 28.01.2018, tại chùa Khánh Phước, BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức kỳ thi kết khoá năm tu học 2017 cho các bậc học Kiên, Trì, Định của Huynh trưởng; Trung Thiện, Chánh Thiện, Hoà, Trực của Đoàn sinh hai ngành Thanh, Thiếu.

Tham dự kỳ thi có 61 Đoàn sinh và 24 Huynh trưởng các bậc học. Hội đồng Giám thị do HTr cấp Tín Quảng Tu-Huỳnh Văn Tiến làm chủ tịch; cùng với các HTr cấp Tín Quảng Nhu-Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch; HTr cấp Tín Chúc Đại-Nguyễn Hồng Hải, Thư ký; và 12 HTr khác phụ trách Giám thị.

HTr cấp Tấn Nguyên Thọ-Trần Nguyện, Phó Trưởng ban ngành Nam kiêm Chánh chủ khảo Hội đồng Khảo thí của BHD.GĐPT Cam Ranh, quang lâm chủ toạ và ban huấn từ sách tấn thí sinh trong Lễ Khai mạc kỳ thi. Cùng sự tham dự của các HTr Thường vụ BHD.

Kỳ thi được diễn tiến trang nghiêm. Kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày. Ngay sau đó, Hội đồng Giám khảo tiến hành việc chấm thi.

VP.BHD.GĐPT Cam Ranh

(www.gdptcamranh.net)

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Cam Ranh Tổ chức Lễ khai khoá các bậc học Huynh Trưởng năm 2013

phuocthanh

Khóa tu bát quan trai Huynh trưởng – Đoàn sinh Nữ Phật tử GĐPT Gia Định

nhuanphap

GĐPT Dak Lak: Ban Đại Diện Gia Đình Phật Tử huyện Krông Pắc tổ chức trại bay Kiền Trắc