Nhạc Karaoke: Cho con đến với Gia Đình – Minh Sơn

Nhạc phẩm CHO CON ĐẾN VỚI GIA ĐÌNH – Tác giả: Minh Sơn – Hòa âm: Hoàng Phúc – Tiếng hát Viên Nguyệt – Video karaoke Music GĐPT Productions 2015.

Bài khác nên xem

Gia Đình Phật Tử Bình Thuận tổ chức Đại Hội nhiệm kỳ ( 2016-2020)

phuocthanh

Gia Đoạn 2 Trại Lộc Uyển 16/ Bà Rịa Vũng Tàu

phuocthanh

Thông Điệp Phật Đản của Hòa Thượng Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ PL 2562

phuocthanh