Nhạc Karaoke: Cho con đến với Gia Đình – Minh Sơn

Nhạc phẩm CHO CON ĐẾN VỚI GIA ĐÌNH – Tác giả: Minh Sơn – Hòa âm: Hoàng Phúc – Tiếng hát Viên Nguyệt – Video karaoke Music GĐPT Productions 2015.

Bài khác nên xem

Di Ảnh Huynh Trưởng Cấp Dũng Tâm Châu Nguyễn Trưng

phuocthanh

Tin tức Thế Giới (Tuần thứ 1 tháng 4.2015) – Diệu Âm lược dịch

phuocthanh

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn Vấn An, Chúc Tết Chư Tôn Thiền Đức

phuocthanh