BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức thi kết khóa: Kiên, Trì, Định, Lực

10

Theo thông lệ hàng năm. BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức thi kết khoá: Kiên, Trì , Định, Lực, cùng ngày với thi kết khóa bậc Lực Trung Ương và khai khóa, công bố kết quả trúng cách (ngày giờ theo BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam)

Sáng  nay, lúc 8h00  ngày 11.01.2015. BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức thi kết khoá, sau phần niệm Phật cầu gia bị, chào kỳ hiệu Sen Trắng và cử bài ca chính thức GĐPT Việt Nam, công đọc quyết định thành lập Hội Đồng Thi, công bố danh sách học viên đủ điều kiện dự thi.

Anh Quảng Thành Châu Mạnh Cường Trưởng Ban Hướng Dẫn trao quyết định công cử Hội đồng thi và đề thi cho chị Nguyên Phương Vũ Thị Lan – Ủy viên Nghiên Huấn kiêm chủ tịch Hội Đồng Thi năm 2014.

Sau đó chị Chủ tịch Hội Đồng Thi công bố nội lệ thi,  phân phát đề thi cho các bậc học Trường kỳ, tham gia kỳ thi năm 2014 có 60 học viên dự thi, hy vọng những năm sắp tới BHD sẽ có một lực lượng Huynh Trưởng có đạo hạnh và đầy đủ khả năng kế tục sự nghiệp GĐPT Quảng Đức Sài Gòn nói riêng GĐPT Việt Nam nói chung.

Kỳ thi kết khóa Kiên, Trì , Định, Lực kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.

Vp BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg 10.jpg

11.jpg

Bài khác nên xem

GĐPT NINH THUẬN ĐẢNH LỄ GIÁC LINH HÒA THƯỢNG ÂN SƯ

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức thi kết khóa bậc học Kiên, Trì, Định, Lực năm 2020

Chùa Phật Ân tổ chức lễ húy nhật Tổ sư Nguyên Thiều và tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang

nhuanphap