BHD Trung ương tổ chức lễ thọ cấp Tấn năm 2019

0

Sáng ngày mùng 7.3.Kỷ Hợi (11.4.2019), tại tu viện Quảng Hương Già Lam, BHD Trung ương GĐPT Việt Nam trang trọng tổ chức lễ thọ cấp Tấn cho các Huynh trưởng hội đủ điều kiện tân thăng.
Quang lâm chứng minh lễ thọ cấp Tấn có HT Thích Đức Thắng, thành viên Hội đồng Tăng già Bản thệ, Phó ban Nội vụ Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam; HT Thích Thái Hòa, thành viên Hội đồng Tăng già Bản thệ, Tổng Thư ký Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam. Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Hoành Lê Văn San, Phó ban Thường trực Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng, Tổng Thư ký BHD Trung ương thay mặt Huynh trưởng Trưởng ban BHD Trung ương chủ tọa buổi lễ. Hiện diện tham dự có Quý Huynh trưởng thành viên Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng, Thường vụ BHD Trung ương cùng Huynh trưởng Ban Thường vụ các BHD tỉnh, thị đồng tham dự.
Lễ thọ cấp năm 2019 có 09 Huynh trưởng tân thăng cấp Tấn.
Một số hình ảnh ghi nhận tại lễ thọ cấp.

Chia sẻ.

Comments are closed.