GĐPT Vạn Thọ – Đức Trọng trực thuộc BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức chu niên lần THỨ 17

Vào ngày 17/01/2015 Kỷ nệm Ngày Đức bổn Sư thành Đạo ,GĐPT Vạn Thọ thuộc BHD GĐPT Lâm Đồng,Khu Vực Đức Trọng – Lâm Hà.Đã long trọng Tổ chức trại Chu Niên Đánh Dấu 17 năm sinh hoạt trong tổ chức GĐPT Việt Nam.Buổi lễ Cố sự chứng Minh của Thượng tọa cố vấn giáo lý GĐPT Vạn Thọ.Các hoạt động được tổ chức trong ngày trại ,đêm lửa trại… qua ngày trại kỷ niệm chu niên lần thứ 17 này càng thắt chặt thêm mối thâm tình Lam mà BHTGĐPT Vạn Thọ đã gây dụng nên trong suốt 17 năm hành hoạt dẫu gặp nhiều chướng nhưng con thuyền Lam Vạn Thọ vẫn thẳng tiến giữ đúng nội qui và qui chế của GĐPT Việt Nam.Đây là đơn vị nằm ở vùng sâu thuộc huyện Đức Trọng.
VP.BHD Lâm Đồng
12540018_815055231937562_1149267053_n
12540034_815055425270876_917395391_n
12540143_815001648609587_854273642_n
12540149_815055928604159_1763979695_n
12540187_815055091937576_2082627744_n
12540226_815054415270977_1639637367_n
12540330_815055835270835_2086702984_n
12540379_815055455270873_1709614704_n
12540453_815055725270846_1967129179_n
12540480_815054501937635_976032428_n
12570836_815054468604305_1383903606_n (1)
12570836_815054468604305_1383903606_n
12570853_815055615270857_1536464617_n
12570902_815055498604202_1368107266_n
12570911_815053825271036_894556145_n
12571201_815055631937522_902542288_n
12571242_815055961937489_2112233835_n
12571312_815053865271032_1360359938_n
12571347_815053781937707_1580296360_n
12571347_815054591937626_1123532204_n (1)
12571347_815054591937626_1123532204_n
12571411_815055181937567_598937936_n
12575788_815054528604299_848778124_n
12575800_815012818608470_499883781_n
12575802_815055481937537_1914307844_n
12575886_815055845270834_496545408_n
12576001_815055815270837_1209362809_n
12576248_815055565270862_45588852_n
12576283_815055525270866_1252633571_n
12576294_815054595270959_363228118_n (1)
12606791_815055788604173_1300503515_n
12606825_815054441937641_801003627_n
12606864_815055921937493_940629980_n
12606931_815053948604357_1678911284_n
12606951_815055728604179_1377695327_n
12606988_815054558604296_1675026848_n (1)
12606988_815054558604296_1675026848_n
12607003_815054431937642_1155986565_n

Bài khác nên xem

Tưởng niệm HTr cấp Dũng Tâm Châu – Nguyễn Trưng

Huệ Quang GĐPTVN

TÂM TRUNG HẬU

Linh Nguyên

Hình ảnh tang lễ Cố Huynh trưởng cấp Dũng GĐPTVN Nguyên Từ – Nguyễn Đức Thương

Huệ Quang GĐPTVN