Đại lễ khánh tạ Tam bảo Tu viện Quảng Hương Già Lam

Tu viện Quảng Hương Già Lam do Hòa thượng Thích Trí Thủ khai kiến vào năm 1960, là nơi cư trú của các học tăng theo học chương trình đại học. Chùa ban đầu có tên là Giải Hạnh Già Lam, đến năm 1964 được đổi tên là Quảng Hương Già Lam.

Trải qua hơn 50 năm, các công trình xây dựng đều bị xuống cấp, diện tích lưu trú, sinh hoạt tu học không đủ chỗ cho chư Tăng và Phật tử. Vào tháng 1.2014, dãy lầu nhà Tăng bên tả chánh điện không may bị hỏa hoạn, có nguy cơ sụp đổ. Trước hoàn cảnh trên, Chư tôn đức tại bản viện đã tiến hành trùng kiến Tu viện, khởi công ngày 19.9.2014. Đến nay, Phật sự đã hoàn mãn và nhân húy kỵ lần thứ 32 của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ. Tu viện Quảng Hương Già Lam long trọng tổ chức đại lễ khánh tạ Tam Bảo hoàn thành Phật sự và tưởng niệm Hòa thượng Ân sư vào ngày 28.2.Bính Thân (5.4.2016).

Lelacthanh Gialam (1) Lelacthanh Gialam (2) Lelacthanh Gialam (3) Lelacthanh Gialam (4) Lelacthanh Gialam (5) Lelacthanh Gialam (6) Lelacthanh Gialam (7) Lelacthanh Gialam (8) Lelacthanh Gialam (9) Lelacthanh Gialam (10) Lelacthanh Gialam (11) Lelacthanh Gialam (12)

Vâng lời dạy của Chư tôn đức về tham dự lễ lạc thành và húy kỵ Hòa thượng Ân sư. GĐPT Việt Nam có các phái đoàn tham dự: BHD GĐPT Việt Nam trên Thế giới; BHD Trung ương GĐPT Việt Nam; Đoàn Cựu Huynh trưởng BHD Trung ương GĐPT Việt Nam; BHD GĐPT Gia Định.
Lelacthanh Gialam (13) Lelacthanh Gialam (14)

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Khánh Hòa: Mừng Phật Đản Sanh PL 2563-DL 2019

Lễ Bế mạc Hội Thảo Ủy Viên Thiếu Nam toàn quốc

phuocthanh

Tiểu sử Bác Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám (1897 – 1969) – Sáng lập GĐPT Việt Nam

phuocthanh