BHD.TƯ GĐPT Việt Nam Đảnh lễ vấn an Chư ân sư gặp bệnh duyên

Sáng ngày 13/5/2020, phái đoàn đại diện BHD Trung ương GĐPT Việt Nam do HTr cấp Dũng Nguyên Lễ Trần Công Lộc – Ủy viên Tổ kiểm BHD Trung ương, làm trưởng đoàn; cùng với  HTr cấp Tấn Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang – Đại diện BHD Trung ương tại Miền Liễu Quán, HTr cấp Tấn Nguyên Tường Hoàng Văn Xuân – Ủy viên Thiếu Nam BHD Trung ương, HTr cấp Tấn Tâm Tăng Trần Thị Kim Cúc – Ủy viên Nữ Phật tử BHD Trung ương, đã đảnh lễ vấn an nhị vị Hòa thượng ân sư đang gặp bệnh duyên.

+ Lúc 8 giờ, tại chùa Vạn Hạnh, TP.Cam Ranh, phái đoàn đảnh lễ vấn an Hòa thượng đạo hiệu thượng Tịnh hạ Nghiêm, Đệ nhất Phó Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Bản Thệ. Sau 5 ngày điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của Ngài hiện đã tạm ổn định. 

+ Sau đó, lúc 9 giờ 30, tại TP.Nha Trang, cùng với sự tháp tùng của HTr cấp Dũng Nguyên Hoa Nguyễn Thị Khánh – Trưởng ban BHD.GĐPT Khánh Hòa và các HTr thành viên BHD.GĐPT Khánh Hòa, phái đoàn đã đến bệnh viện đa khoa Tâm Trí đảnh lễ vấn an Hòa thượng đạo hiệu thượng Kiến hạ Tánh, Giám luật Hội đồng Tăng Già Bản Thệ. Ngài hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe chưa được ổn định.

Bài khác nên xem

Cuộc đời và hành trạng Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết Đệ nhất Tăng Thống GHPH VNTN (1891 – 1973)

phuocthanh

BHD Gia Định – Lễ thọ cấp Tín, cấp Tập PL 2560

nhuanphap

Lễ tưởng niệm và di quan cố HT cấp Dũng Quảng Tuấn Nguyễn Đình Tân

phuocthanh