BHD GĐPT Việt Nam trên Thế giới thành kính tưởng niệm Hòa thượng Ân sư

vong hoa The gioi
 NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới

Thành kính đảnh lễ

Giác linh Cố Hòa Thượng Ân Sư

Đạo hiệu thượng HẠNH hạ HẢI

Nguyên Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên – GHPGVNTN

Thành viên Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPT Việt Nam

Thành tâm xưng tán:

VĨNH GIA TÚ DUỆ

Chúng con thành kính phân ưu cùng Chư Tôn Đức trong Môn đồ Pháp quyến.

Ngưỡng nguyện Giác linh Hòa thượng Cao đăng Phật quốc

 

Ban Hướng Dẫn hiệp cùng Huynh trưởng – Đoàn sinh

GĐPT Việt Nam trên Thế Giới

Thành tâm đảnh lễ tưởng niệm.

Bài khác nên xem

Ban Hướng Dẫn Trung Ương Phân Ưu

ducquang

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tu Bát Quan Trai kỳ 5/2017

Tâm Lễ

Hình ảnh: Lễ Hiệp kỵ truyền thống của GĐPT Biên Hòa – năm 2020 – giữa đại dịch Covid-19

Huệ Quang GĐPTVN