Điếu văn Của BHD GĐPT Bình Thuận

Ngưỡng bái trước linh đài Anh

Thị Đề NGUYỄN KHẮC THỌ

Huynh trưởng cấp Dũng GĐPT Việt Nam

Nguyên Đại diện BHD.TƯ GĐPTVN

tại Miền Liễu Quán

Trưởng BHD.GĐPT Ninh Thuận

         Chúng em, Ban Hướng Dẫn, đại diện toàn thể Lam Viên GĐPT Bình Thuận. Cung kính – chân thành cảm niệm , ngưỡng mong Chơn linh Anh chứng giám

Di ảnh anh, lung linh theo khói tỏa – Mà chơn linh tự tại cảnh Di Đà

Cổ áo quan im lặng dáng trầm kha – Sắc trần cảnh vĩnh hằng hay viễn mộng

Đời ảo hóa chơn thường anh hiển thị – Đều xuất lưu tự tánh Bồ đề

Cho nên đã sống, nhưng chưa hề sinh – Mà có chết cũng chưa bao giờ có tử!

Suốt đời anh đã trãi qua biết bao dòng sinh diệt

Còn đâu chi “Bán dạ trần hoàn duy nhất mộng – mà nhân sinh thất thập cổ lai hy”

Trong hội nhập cảnh trần ai, anh đã thông qua viên dung nhị đế

Cho nên chi “Cảnh hư bổn vô cảnh – Tỉnh ngưu hội phi ngưu”

Thì xá chi gió lạnh băng như ngọc – Để cho tuyết phủ xuống đầy trời mai tỏa hương

Vì anh đã rong chơi nơi trần thế – Thì ta bà cũng tỏa ngát Hương Lam – Đâu chỉ có Tây phương tịnh cảnh!

Anh thật sự hội nhập vào đời, xưa nay chẳng đổi chẳng thay – Vốn dòng họ NGUYỄN

Đại dương bát ngát mênh mông – sóng sau dồn sóng trước – Anh chưa hề KHẮC

Đời ngược xuôi muôn dặm sông hồ – Sướng khổ buồn vui – Anh đâu có THỌ

Bởi vì giác là tự tánh không mê – Ngộ là tự tâm không chấp

Tự tại không cầu – không nhiễm – không ở – không đi – Chính anh là Dũng

Đàn em của anh tiễn anh về – mà giọt lệ không rơi

Tứ đại giai không – nhục thân anh trả về cát bụi hư không tĩnh lặng

Để hóa thành hoa – lá – cỏ – cây – trời cao – biển rộng – sông dài

Nuôi chí lớn trong muôn triệu trái Tim Lam theo anh dũng bước

Hàng hàng lớp lớp cánh sen khiết trinh – nở rộ trong mưa sa – nắng táp

Làm mát rượi cuộc đời – thoát cơn khát vọng, điên đảo hận thù bởi tham – sân – si

Thì làm gì có cuộc mộng tưởng chia ly – kẻ ở người đi – cho đời thêm nãn mõi

Đôi vầng nhật nguyệt rạng soi –  muôn năm sư tử hống là đây

Cho bừng sáng sắc xuân – Lam Viên một trời phong quang rực rỡ

Chuyển từ quá khứ hiện tại – đến tương lai khó bao giờ dứt mạch

Trước Linh sàn bái bạch tiễn anh đi – BHD Bình Thuận chúng em chẳng biết nói gì

Mượn lời kệ niệm hương – dâng lên anh – làm lộ trình chuyển hóa

“Hữu sinh – hữu diệt – hữu luân hồi, vô sinh – vô tử – bất khứ lai

Sanh tử khứ lai đô thị mộng – Bất lai đàn chỉ đáo liên đài!”

Ban Hướng Dẫn và toàn thể Lam Viên Bình Thuận

Chân thành cẩn bái trước chơn linh anh

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

 

Bài khác nên xem

Lễ cấp phát quỹ hỗ trợ học phí Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn lần thứ 3

phuocthanh

BHD.GĐPT Ninh Thuận phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

BHD TƯ GĐPT Việt Nam viếng tang Ni trưởng Hải Triều Âm

nhuanphap