Cáo tang: HTr cấp Tấn Thiện Pháp – Nguyễn Văn Phải (GĐPT Lâm Đồng) từ trần

 

 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG:

+ Ngày 11.7.2022 (13/6 Nhâm Dần): 

– 23 g 00:   Lễ nhập liệm – Phục tang.

+ Ngày 12.7.2022 (14/6 Nhâm Dần): 

– 09 g 00:   Lễ phủ Kỳ hiệu Sen Trắng;

– 11 g 00:   Cúng ngọ, tiến linh.   

+ Ngày 13.7.2022 (15/6 Nhâm Dần): 

– 11 g 00:   Cúng ngọ, tiến linh;   

– 13 g 30:   Lễ truy thăng cấp Dũng – Lễ tưởng niệm;

– 17 g 00:   Lễ tịch điện.

+ Ngày 14.7.2022 (16/6 Nhâm Dần): 

– 07 g 00:   Lễ khiển điện, di quan;

09 g 00:     Lễ hỏa táng tại Đài hỏa thiêu Du Sinh;

10 g 00:     Lễ an vị linh.

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức khóa tu Bát Quan Trai lần thứ 5/2019

Tâm Lễ

Tuệ Sĩ: Lục Bát Viên Linh

phuocthanh

Thư Cảm Tạ