Tang lễ HTr Cấp Dũng Thiên Tịnh – Lê Văn Nghệ

Vào lúc 14h00 ngày 04.8.2016 (nhằm ngày 02.7. Bính Thân) Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPT Việt Nam Thiên Tịnh – Lê Văn Nghệ thuận lý vô thường xả bỏ báo thân về cõi Phật. Lễ tang anh được cử hành theo nghi thức truyền thống GĐPT Việt Nam. Ban tổ chức tang lễ đã cử hành các nghi thức lễ phủ kỳ, lễ tưởng niệm, lễ tiễn biệt trang nghiêm, ấm tình đạo vị.

Trong thời gian tổ chức tang lễ, Ban tổ chức tang lễ và gia đình thành tâm cung đón Chư tôn đức HĐTGCM, HĐCVGH GĐPT Việt Nam, Chư tôn đức xuất thân từ GĐPT, Chư tôn đức tại các tòng lâm, tự viện quang lâm viếng tang, chú nguyện, trợ tiến chơn linh và tán dương công hạnh HTr Cấp Dũng Thiên Tịnh – Lê Văn Nghệ. Các phái đoàn BHD GĐPT Việt Nam trên Thế giới, BHD Trung ương GĐPT Việt Nam, Hội đồng Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPT Việt Nam, BHD GĐPT Việt Nam tại Hải ngoại, BHD GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ,… cùng các phái đoàn Miền, BHD Tỉnh, thị, các đơn vị GĐPT trực thuộc BHD GĐPT Gia Định,… đã đến tư gia phúng viếng, chia buồn cùng tang gia hiếu quyến và trợ niệm chơn linh anh vãng sanh cực lạc.

Một số hình ảnh tang lễ của HTr Cấp Dũng Thiên Tịnh – Lê Văn Nghệ.

LỄ NHẬP LIỆM – THÀNH PHỤC

nl a (1)

 

nl a (2) nl a (3) nl a (4) nl a (5) nl a (6) nl a (7) nl a (8)
LỄ PHỦ KỲ
nl pk (1) nl pk (2) nl pk (3) nl pk (4) nl pk (5) nl pk (5a) nl pk (6) nl pk (6a) nl pk (7) nl pk (8) nl pk (8a) nl pk (9) nl pk (10)
THỈNH LINH ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT, CHƯ TỔ TẠI TU VIỆN QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM
nl pk 1 (1) nl pk 1 (2) nl pk 1 (3) nl pk 1 (4) nl pk 1 (5) nl pk 1 (6) nl pk 1 (7) nl pk 1 (8) nl pk 1 (9) nl pk 1 (10) nl pk 1 (11) nl pk 1 (12) nl pk 1 (13) nl pk 1 (14)
LỄ TƯỞNG NIỆM
nl pk 2 (1) nl pk 2 (2) nl pk 2 (3) nl pk 2 (4) nl pk 2 (5) nl pk 2 (6) nl pk 2 (7)
nl pk 2 (8)nl pk 2 (9)nl pk 2 (10)nl pk 2 (11)nl pk 2 (12)nl pk 2 (13)nl pk 2 (14)nl pk 2 (15)nl pk 2 (16)nl pk 2 (17)nl pk 2 (18)nl pk 2 (19)nl pk 2a (1)

CÁC PHÁI ĐOÀN PHÚNG VIẾNG

Chư tôn đức HĐTGCM, HĐCVGH GĐPT Việt Nam viếng tang
_MG_7251_MG_7260_MG_7264_MG_7267_MG_7269_MG_7272_MG_7273_MG_7274_MG_7276_MG_7279_MG_7282_MG_7283_MG_7285_MG_7288_MG_7293_MG_7302_MG_7303_MG_7306_MG_7312_MG_7313_MG_7319_MG_7320_MG_7321_MG_7322
Chư tôn đức, các phái đoàn GĐPT viếng tang
nl pk 2a (2)nl pk 2a (3)nl pk 2a (4)nl pk 2a (5)nl pk 2a (6)nl pk 2a (7)nl pk 2a (8)nl pk 2a (9)nl pk 2a (10)nl pk 2a (11)nl pk 2a (12)nl pk 2a (13)nl pk 2a (14)nl pk 2a (15)nl pk 2a (16)nl pk 2a (17)nl pk 2a (18)nl pk 2a (19)nl pk 2a (20)nl pk 2a (21)nl pk 2a (22)nl pk 2a (23)nl pk 2a (24)nl pk 2a (25)nl pk 2a (26)nl pk 2a (27)nl pk 2a (28)nl pk 2a (29)nl pk 2a (30)nl pk 2a (31)nl pk 2a (32)nl pk 2a (33)
nl pk 2a (34)nl pk 2a (35)nl pk 2a (36)
LỄ KHIỂN ĐIỆN – PHẤT TRẦN – DI QUAN
nl pk z (1)nl pk z (2)nl pk z (3)nl pk z (4)nl pk z (5)nl pk z (6)nl pk z (7)nl pk z (8)nl pk z (9)nl pk z (10)nl pk z (11)nl pk z (12)nl pk z (13)nl pk z (14)nl pk z (15)nl pk z (16)nl pk z (17)nl pk z (18)nl pk z (19)nl pk z (20)nl pk 3 (4)nl pk 3 (3)nl pk 3 (2)nl pk 3 (1)
LỄ TIỄN BIỆT
nl pk z (22)nl pk z (23)nl pk z (24)nl pk z (25)nl pk z (26)nl pk z (27)nl pk z (28)nl pk z (29)nl pk z (30)nl pk z (30a)nl pk z (31)nl pk z (31a)nl pk z (31b)_MG_4783
nl pk z (32)
nl pk z (33)nl pk z (34)nl pk z (35)

Bài khác nên xem

Bản tin số 5 – Lễ tang HTr cấp Dũng : Nguyên Ngộ Nguyễn sĩ Thiều

phuocthanh

BHD Lâm Đồng tổ chức lễ cài Hoa Hiếu Hạnh

phuocthanh

BHD Bình Định : Vãng Sanh Phật Quốc

phuocthanh