Lễ Tưởng Niệm của Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh – Hội đồng Cố Vấn Giáo Hạnh – GĐPT Việt Nam các cấp

Vào lúc 19 giờ ngày 29/11/2017 (12/10/Đinh Dậu), tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam, số 498/11 đường Lê Quang Định- Phường 1- quận Gò Vấp – Tp HCM. Hội đồng Tăng Già Chứng minh, Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam, Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Dũng,  BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới, BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam, BHD GĐPT Việt Nam tại Hải Ngoại, BHD các Châu lục tổ chức Lễ Tưởng Niệm Trưởng lão HT.Thích Đức Chơn – Viện Chủ Tu Viện Quảng Hương Già Lam, Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh.

Trưởng lão HT.Thích Đức Chơn là vị trùng kiến Tu Viện Quảng Hương Già Lam, kế tục sự nghiệp của Đại Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Trí hạ Thủ, nguyên Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.  Ngài đã giáo dưỡng, che chở, bảo bọc cho tổ chức giáo dục thanh thiếu niên Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Tưởng nhớ công đức hóa độ của ngài, nhiều thế hệ Tăng Ni và Phật tử, Đa số Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Việt Nam, những người hữu duyên được ngài ban giới pháp, cho thọ Ngũ giới, Thập Thiện giới và Bồ Tát Giới, cũng như những người chỉ nghe đến danh ngài đều vân tập về Tu Viện Quảng Hương Già Lam để cùng đốt nén tâm hương, tưởng niệm bậc ân sư khả kính, người thầy của nhiều bậc thầy với lòng thành kính và tri ân vô hạn.

Quang lâm chứng minh Lễ Tưởng niệm

  • Hòa Thượng đạo hiệu Thích Minh Chiếu – Đệ Nhất Phó Thượng Thủ.
  • Hòa Thượng đạo hiệu Thích Tuệ Sĩ – Đệ Nhị Phó Thượng Thủ kiêm Chánh Thư Ký – Cùng chư tôn đức trong Hội đồng Tăng Già Chứng minh.
  • Hòa Thượng đạo hiệu Thích Thanh Huyền – Trưởng Ban Thường Trực – Cùng chư tôn đức trong Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam.
  • Hòa Thượng đạo hiệu Thích Nguyên Giác – Trú Trì Tu Viện Quảng Hương Già Lam, Quý Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni trong môn phái Tổ đình Báo Quốc – Huế.
  • Quý Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni trong môn đồ pháp quyến và hiếu quyến – Huế.
  • Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Dũng
  • BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới, BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam
  • BHD GĐPT Tỉnh Thị trên toàn quốc: BHD Gia Định, BHD Quảng Đức Sài Gòn, BHD BHD Bình Phước, BHD Đồng Nai, BHD Biên Hòa, BHD Bà Rịa Vũng Tàu, BĐH Miền Tây Nam Phần, BHD Thừa Thiên – Huế, BHD Đà Nẵng, BHD Quảng Nam 1, BĐD Quảng Ngãi, BHD Bình Định, BĐD Phú Yên, BHD Khánh Hòa, BHD Cam Ranh, BHD Ninh Thuận, BHD Bình Thuận, BHD Kontum, BHD Gia Lai, BHD ĐakLac, BHD ĐakNong, BHD Lâm Đồng,  BCH Đoàn Cựu Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam.

Sau phần niêm hương bạch Phật, toàn thể đạo tràng đồng tụng bài tựa Kinh Thủ Lăng Nghiêm.

Lời cẩn bạch Hòa Thượng đạo hiệu Thích Tuệ Sĩ – Đệ Nhị Phó Thượng Thủ kiêm Chánh Thư Ký

“…Nhớ giác Linh xưa!

Đất Thừa Thiên chánh quán

Dòng Phạm thị thác thai.

Khi túc duyên hội đủ, theo Thầy thọ pháp xuất gia,

Bổn sư Tông trượng Thiền môn thượng Trí hạ Thủ;

Hạnh hầu Thầy hết mực,

Chí cầu học không nguôi.

Từ Phật học đường Báo Quốc,

Đến Phật học viện Trung phần.

Hầu Thầy, hầu chúng ân cần

Chấp tác công phu tinh tấn

Đến khi giới thể châu viên, nương đức chúng tăng thọ trì Kinh – Luật,

Kịp khi đạo hạnh tròn đầy, vâng mệnh Bổn sư, phụng hành Phật sự…”

Gần 40 vị trong Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam cùng chư tôn trong Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh các Tỉnh thị trên toàn quốc cũng như quý vị chư tôn (trước khi xuất trần là Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam), đảnh lễ và thọ tang.

Gần một ngàn đứa con Lam từ khắp muôn nơi trở về Tu Viện Quảng Hương Già Lam, đảnh lễ người cha già lần cuối và không bao giờ được gặp ngài trong kiếp hiện tại nữa.

Lời cẩn bạch của Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Hoành Lê Văn San – Phó Chủ Tịch Thường Trực Hội Đồng Cấp Dũng, đại diện cho toàn thể Lam viên:

“…Khấu đầu kính lễ

Chúng con toàn thể Lam viên trong và ngoài nước đồng hướng về chốn Tổ.

Bỗng nghe:

Tin bão quê hương

Chớp biển mưa nguồn

Truyền trong gió sớm

Ôn Thượng Thủ thâu thần thị tịch, bốn giờ sáng nay, ngày 10 tháng 10 năm Đinh Dậu.

Sét đánh vang tai

Lệ nhòa cay mắt

Đức Trưởng lão Hòa thượng Viện Chủ Tu Viện Quảng Hương Già Lam, thượng Nguyên hạ Mỹ, tự Đức Chơn, hiệu Hải Tánh, Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Ân sư GĐPT Việt Nam đã về với Phật.

Nguyên nguyện từ bi

Mỹ ý mãn túc

Đức phủ nhà Lam

Chơn trùm cửa Phật

Hải Đức thù ân

Tánh đồng bản giác

Bước chân người không ngoài bước chân Phật

Rừng dâu xanh rụng lá cội Bồ đề

Pháp giới nhất chân không chỗ đến chỗ về

Nhập Phật độ không tướng và không cảnh…”

Sau khi thọ tang, dòng Lam y tiếp nối bóng hoàng y hữu nhiễu Kim quan Cố Hòa Thượng lần cuối, những bước chân ngậm ngùi, thương xót, nhất tâm cầu nguyện cho giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc hội nhập Ta bà tế thế độ sanh.

Quý ngài cùng quý anh chị Huynh Trưởng Hữu nhiễu kim quan kéo dài hơn 30 phút đồng hồ trong tiếng nhạc tưởng niệm “Kính mến Thầy” bồi hồi cảm động.

Ban Biên tập

 

Bài khác nên xem

TRẠI BỒI DƯỠNG HUYNH

Linh Nguyên

Nhạc Karaoke: Chim Bốn Phương – Hoàng Cang

ducquang

BHD GĐPT Qủang Đức – Sài Gòn tổ chức Văn nghệ cúng dường Phật Đản tại Chùa An Linh

phuocthanh